Методичні рекомендації щодо підготовки та написання курсових робіт з фізіології та біохімії рухової активності для здобувачів І рівня вищої освіти (бакалавр)


Оцінювання за видами навчальної діяльності студентаСторінка11/11
Дата конвертації30.11.2018
Розмір175 Kb.
Назва файлуМетодичні рекомендації до курсових 2018 3 курс.doc
Навчальний закладБердянський Державний Педагогічний Університет
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Оцінювання за видами навчальної діяльності студента

№ з/п

Критерії оцінювання курсової роботи

Максимальна кількість балів

1.

Теоретична обґрунтованість теми, чітко розроблений науковий апарат

20

2.

Аналіз наукової літератури

10

3.

Відповідність змісту роботи меті та завданням

10

4.

Розробка методики експериментальної роботи

10

5.

Цілісність і завершеність структури роботи

10

6.

Наукова обґрунтованість висновків, їх відповідність поставленим завданням

20

7.

Загальне оформлення курсової роботи

10

8.

Захист роботи

10
Усього:

100
  1. ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТБіохімія м’язів і м’язового скорочення.Біохімічні основи збалансованого та раціонального харчування людей різних вікових категорій.Динамічний стереотип, як основа рухової активності.Адаптація до фізичних навантажень і резервні можливості організму.Фізіологічні основивтоми та фізіологічна характеристика відновлювальних процесів.Фізіологічні особливості рухової активності.Фізіологічні особливості організму дітей дошкільного та шкільного віку та їх адаптація до фізичних навантажень.Фізіологічні особливості організму людей зрілого та похилого віку та їх адаптація до фізичних навантажень.Характеристика видів адаптації, загальний адаптаційний синдром.Функціональні зміни в організмі при фізичних навантаженнях різної потужності.Фізіологічна характеристика станів організму, які виникають у спортивній діяльності.Фізіологічні основи формування рухових навичок.Резервні можливості організму людини.Функціональна активність та її вплив на внутрішні органи і системи людини.Рухові навички і координація рухів.Рухова активність як біологічна потреба організму.Утома, як захисна рекція організму.Вплив рухової діяльності на організм людини.Методи оцінки фізичного розвитку дітей.Методи оцінки фізичного розвитку спортсменів.Регуляція діяльності організму під час м’язової діяльності.Зміни функцій різних органів та систем організму при фізичних навантаженнях.Фізіологічні закономірності та фази формування рухових навичок.Фізіологічна характеристика відновлювальних процесів.Рухова активність та здоров’я.

Рухова активність учнів - основа фізичного здоров’яРухова активність та її вплив на розвиток підлітків.

Рухова активність учнів - основа фізичного здоров’яРухова активність та стан здоров'я населення. Фізіологічна діяльність систем організму під час фізичного навантаження.Рухова активність як засіб зміцнення здоров’я.Адаптація серцево-судинної системи до фізичних навантажень.Біохімічні основи рухової активності.Вплив чинників навколишнього середовища на м’язову діяльність.Фізіологічна характеристика станів перевтомлення і перенапруження.Особливості перебігу відновних процесів в організмі людини після фізичних навантажень.Вплив темпераменту людини на спортивні досягнення.Емоції, їх фізіологічний зміст і значення в м’язовій діяльності людини.Фізіологічні особливості фізичного стресу та його вплив на м’язову роботу.Фізіологічна природа впливу рухової активності і гіподинамії на організм людини.Фізіологічна характеристика втоми та її вплив на фізичну натренованість.Фізіологічні особливості нейрогуморальних механізмів регуляції роботи серця при м’язовій діяльності.Функціональні ефекти адаптації системи кровообігу до фізичних навантажень та інших стресових подразників.Особливості функціонального стану системи диханняу зв’язку з виконанням фізичної роботи.


7. ДОДАТКИ

ДОДАТОК А

ЗРАЗОК ТИТУЛЬНОГО АРКУША
Форма № Н-6.01
БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА ОСНОВ ЗДОРОВ'Я, ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ЕКОЛОГІЇ


КУРСОВА РОБОТА
РУХОВА АКТИВНІСТЬ ЯК ОСНОВА ЗДОРОВ'Я
Студента 3 курсу ____ групи

спеціальності 227 Фізична реабілітація

_________________________

Прізвище, ім’я, по батькові


Керівник – к.пед.н., доц. _______________________

Прізвище, ініціали


Національна шкала _____________

Кількість балів ______ ECTS _____


Члени комісії

_______ ___________________

(підпис) (прізвище та ініціали)
_______ ___________________

(підпис) (прізвище та ініціали)


_______ ___________________

(підпис) (прізвище та ініціали)


м. Бердянськ – 2018 рікДОДАТОК Б

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ПЛАНУ

ЗМІСТ


ВСТУП………………………………………………………………….3

РОЗДІЛ 1. ………………………………………………………………4

1.1…………………………………..…………..……………………….6

1.2. ……………………………………………..…………………….....8

1.3. ……………………………………………………………………..15

Висновки до розділу 1……….…………….…………………………..20

РОЗДІЛ 2. …………………………………………………………….22

2.1. ……………………………………………..…………………….....27

2.2. ……………………………………………………………….…….39

Висновки до розділу 2……………………………………………….43

ВИСНОВКИ…………………………………………………………...45

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………….......48ДОДАТКИ………………………………………………………….…53
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©refua.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Контрольна робота
Методичні вказівки
Лабораторна робота
Методичні рекомендації
навчальної дисципліни
Загальна характеристика
курсової роботи
використаної літератури
Список використаної
Курсова робота
охорони праці
курсу групи
Виконав студент
Зміст вступ
Пояснювальна записка
Виконала студентка
самостійної роботи
Історія розвитку
навчальних закладів
форми навчання
Теоретичні основи
Практична робота
Робоча програма
Міністерство освіти
студент групи
вищої освіти
Загальні відомості
виконання курсової
навчальний заклад
Конспект лекцій
молодших школярів
діяльності підприємства
роботи студентів
виробничої практики
Практичне заняття
охорони здоров
використаних джерел
Самостійна робота
інтелектуальної власності
Охорона праці
Курсовая работа
контрольної роботи
студентів спеціальності
Історія виникнення
навчального закладу
фізичного виховання
студентка курсу
загальна характеристика
студентка групи
світової війни
загальноосвітніх навчальних