Німецькі «класичні» університети XIX cт


Основні положення Болонської ДеклараціїСкачати 120.53 Kb.
Сторінка4/5
Дата конвертації08.11.2018
Розмір120.53 Kb.
Назва файлуВступ до університетських студій.docx
Навчальний закладКиївський національний університет ім.Т.Г.Шевченка
ТипРеферат
1   2   3   4   5
3. Основні положення Болонської Декларації

Мета Болонської декларації - встановлення європейської зони вищої освіти, а також активізація європейської системи вищої освіти у світовому масштабі. p> Декларація містить шість ключових положень:1. Працевлаштування випускників. Одним з важливих положень Болонського процесу є орієнтація вищих навчальних закладів на кінцевий результат: знання випускників повинні бути застосовні і використані на користь як народу своєї країни, так і інших країн Європи. Академічні ступені й інші кваліфікації мають бути затребувані на європейським ринку праці, професійне визнання кваліфікацій слід спростити і полегшити. Для визнання кваліфікацій, присвоєних певним вузом, планується повсюдно використовувати додатки до диплома, рекомендовані ЮНЕСКО. Чітка уніфікація студентських документів, що підтверджують рівень і якість засвоєних знань, для зіставлення вищої освіти в різних країнах. Такі заходи повинні забезпечити зайнятість європейських гром адян з вищою освітою і міжнародну конкурентоспроможність європейської вищої освіти. p> 2. Дворівнева система вищої освіти: базове та післядипломне (бакалаврат і магістратура). Перший цикл триває не менше трьох років. Другий повинен вести до отримання ступеня магістра або ступеня доктора. Великою проблемою в багатьох країнах став надмірно надлишковий перелік спеціальностей і спеціалізацій, причому як в Європі, так і в Україні. Існують також значні відмінності між вченими ступенями, які отримуються в університетах і академіях. Для забезпечення стандартизації ступенів і спеціалізацій планується перейти на дворівневу систему освітньо-кваліфікаційних рівнів: бакалавр і магістр. Бакалавр - це фахівець, який може працювати за фахом або продовжити освіту, перейшовши на другий ступінь - до магістратури. Ступінь магістра передбачає наявність більш глибоких фундаментальних знань студента і орієнтує його на наукову кар'єру. Навчання на першому циклі має становити 3-4, на другому - 1-2 роки. Післядипломна освіта здійснюється в докторантурі, що дає можливість одержати вчений ступінь доктора наук після 7-8-річного навчання. У країнах-учасницях Болонського процесу має бути один докторська ступінь, наприклад доктор філософії у відповідних сферах знань - природничі науки, гуманітарні, економічні. p> 3. Установа кредитної системи за Європейською кредитно трансфертної системі (ECTS). Кредитами називаються умовні одиниці, в яких визначається обсяг освіти. За кожної такої одиницею варто певну кількість освоєних понять, зв'язків між поняттями, напрацьовані навики, тобто загальна трудомісткість отриманих знань і умінь, включаючи самостійну роботу студентів і здачу ними проміжних і підсумкових іспитів, інші види навчальної роботи. Для отримання європейського диплому бакалавра потрібно накопичити 180-240 годин кредитів, а ступеня магістра - додатково 60-120 годин. Саме систему кредитів розглядають як засіб підвищення мобільності студентів при переході з одного навчальної програми на іншу, включаючи програми післядипломної освіти. ЕСТS стане багатоцільовим інструментом визнання й мобільності студента, засобом реформування навчальних програм, а також засобом передачі кредитів вищим навчальним закладам інших країн. Акумулююча кредитна система дає можливість врахувати всі досягнення студента, не тільки навчальне навантаження, а й участь його в наукових дослідженнях, конференціях, предметних олімпіадах. У окремих країнах як умову нарахування кредитів ставлять наступне вимогу: навчальне навантаження має містити 50% і більше самостійної роботи студента. Завдяки накопичувальній системі кредитів студент зможе вступити до університет однієї країни, а закінчити його в інший; змінити в процесі навчання університет або обрану спеціальність; закінчити навчання на будь-якому етапі, отримавши ступінь бакалавра або магістра, продовжити освіту в зручний для себе період життя. p> Європейська система перекладу кредитів. Академічний кредит - одиниця трудомісткос
ті навчальної праці студента. За семестр нараховується рівно 30 академічних кредитів. За навчальний рік нараховується 60 академічних кредитів. Для отримання ступеня бакалавра потрібно набрати не менше 180 кредитів (Три роки навчання) або не менше 240 кредитів (чотири роки навчання). Для отримання ступеня магістра студент повинен набрати в цілому не менше 300 кредитів (п'ять років навчання). p> Кількість кредитів за дисципліну не може бути дробовим (як виняток допускається нараховувати 0,5 кредиту), так як додавання кредитів за семестр має давати число 30. Кредити нараховуються після успішної здачі (позитивна оцінка) підсумкового випробування з дисципліни (іспиту, заліку, тесту). Кількість нарахованих кредитів з дисципліни не залежить від оцінки. При нарахуванні кредитів у трудомісткість зараховуються аудиторне навантаження ("контактні години" по європейською термінологією), самостійна робота студента, реферати, есе, курсові та дипломні роботи, написання магістерської та докторської дисертацій, практики, стажування, підготовка до іспитів, здача іспитів.

Рекомендується єдина європейська шестибальною система оцінок: А - "відмінно" (10% здають); В - "Дуже добре" (25% здають); С - "добре" (30% здають); D - "задовільно" (25% здають); Е - "посередньо" (10% здають); F (FX) "незадовільно". p> 4. Істотно розвинути мобільність учнів (на базі виконання двох попередніх пунктів). Розширити мобільність викладацького та іншого персоналу шляхом заліку періоду часу, витраченого ними на роботу в європейському регіоні. Встановити стандарти транснаціональної освіти. Для усвідомлення і затвердження конкурентоспроможності своїх знань і умінь кожен студент повинен мати можливість хоча б короткий час навчатися і стажуватися за кордоном, а завдяки цьому в основному ВНЗ він може скоротити кількість годин, присвячених вивченню іноземних мов. Мобільності студентів сприяє цілеспрямована підготовка до здачі мовних тестів типу TOEFL, тестів для вступу до магістратури з економіки GRE, менеджменту GMAT і інших. p> Академічна мобільність передбачається наступне:

1) студент повинен провчитися в зарубіжному вузі семестр або рік;

2) він навчається мовою країни перебування або англійською мовою; на цих же мовах здає поточні та підсумкові випробування;

3) навчання за кордоном за програмами мобільності для студента безкоштовно приймає вуз грошей за навчання не бере;

4) студент оплачує сам: дорогу; проживання; харчування; медичні послуги; навчальні заняття поза узгодженої (стандартної) програми (наприклад, вивчення мови країни перебування на курсах). p> 5) в базовому вузі (у який студент надходив) студенту зараховуються отримані кредити, якщо стажування узгоджена з деканатом; він не здає жодних дисциплін за період навчання за кордоном;

6) ВУЗ має право не зараховувати в рахунок своєї програми академічні кредити, які студент отримав в інших вузах без узгодження з деканатом;

7) заохочується отримання студентом спільних і подвійних дипломів. 5. Приведення вищого освіти в різних країнах до єдиних стандартів. Це стосується розробки східних навчальних планів, тренінгів, досліджень. 6. Впровадження в життя концепції безперервного (довічного) навчання, яке дозволяє людині отримати протягом життя кілька дипломів і вчених ступенів, а університету - значно поліпшити фінансово-матеріальне забезпечення за рахунок надання інформаційно-матеріальної бази для бажаючих продовжити навчання. В основі цієї концепції лежить ідея LLL (Life Long Learning) - освіти впродовж життя. У Болонської декларації вказані 6 основних завдань, вирішення яких сприятиме єднанню Європи в галузі освіти.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©refua.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Контрольна робота
Лабораторна робота
Методичні вказівки
навчальної дисципліни
Методичні рекомендації
Загальна характеристика
курсової роботи
використаної літератури
Список використаної
Курсова робота
охорони праці
курсу групи
Зміст вступ
Виконав студент
Пояснювальна записка
Виконала студентка
Історія розвитку
Міністерство освіти
навчальних закладів
самостійної роботи
Теоретичні основи
форми навчання
навчальний заклад
вищої освіти
Практичне заняття
Робоча програма
студент групи
діяльності підприємства
використаних джерел
молодших школярів
інтелектуальної власності
роботи студентів
Практична робота
виконання курсової
Самостійна робота
Історія виникнення
студентка курсу
студентка групи
загальноосвітніх навчальних
Загальні відомості
Конспект лекцій
навчального закладу
контрольної роботи
Курсовая работа
Вступ актуальність
фізичного виховання
Охорона праці
світової війни
Основні поняття
охорони здоров
Студент групи