Німецькі «класичні» університети XIX cт


Основні положення Болонської ДеклараціїСкачати 120.53 Kb.
Сторінка4/5
Дата конвертації08.11.2018
Розмір120.53 Kb.
Назва файлуВступ до університетських студій.docx
Навчальний закладКиївський національний університет ім.Т.Г.Шевченка
ТипРеферат
1   2   3   4   5
3. Основні положення Болонської Декларації

Мета Болонської декларації - встановлення європейської зони вищої освіти, а також активізація європейської системи вищої освіти у світовому масштабі. p> Декларація містить шість ключових положень:1. Працевлаштування випускників. Одним з важливих положень Болонського процесу є орієнтація вищих навчальних закладів на кінцевий результат: знання випускників повинні бути застосовні і використані на користь як народу своєї країни, так і інших країн Європи. Академічні ступені й інші кваліфікації мають бути затребувані на європейським ринку праці, професійне визнання кваліфікацій слід спростити і полегшити. Для визнання кваліфікацій, присвоєних певним вузом, планується повсюдно використовувати додатки до диплома, рекомендовані ЮНЕСКО. Чітка уніфікація студентських документів, що підтверджують рівень і якість засвоєних знань, для зіставлення вищої освіти в різних країнах. Такі заходи повинні забезпечити зайнятість європейських гром адян з вищою освітою і міжнародну конкурентоспроможність європейської вищої освіти. p> 2. Дворівнева система вищої освіти: базове та післядипломне (бакалаврат і магістратура). Перший цикл триває не менше трьох років. Другий повинен вести до отримання ступеня магістра або ступеня доктора. Великою проблемою в багатьох країнах став надмірно надлишковий перелік спеціальностей і спеціалізацій, причому як в Європі, так і в Україні. Існують також значні відмінності між вченими ступенями, які отримуються в університетах і академіях. Для забезпечення стандартизації ступенів і спеціалізацій планується перейти на дворівневу систему освітньо-кваліфікаційних рівнів: бакалавр і магістр. Бакалавр - це фахівець, який може працювати за фахом або продовжити освіту, перейшовши на другий ступінь - до магістратури. Ступінь магістра передбачає наявність більш глибоких фундаментальних знань студента і орієнтує його на наукову кар'єру. Навчання на першому циклі має становити 3-4, на другому - 1-2 роки. Післядипломна освіта здійснюється в докторантурі, що дає можливість одержати вчений ступінь доктора наук після 7-8-річного навчання. У країнах-учасницях Болонського процесу має бути один докторська ступінь, наприклад доктор філософії у відповідних сферах знань - природничі науки, гуманітарні, економічні. p> 3. Установа кредитної системи за Європейською кредитно трансфертної системі (ECTS). Кредитами називаються умовні одиниці, в яких визначається обсяг освіти. За кожної такої одиницею варто певну кількість освоєних понять, зв'язків між поняттями, напрацьовані навики, тобто загальна трудомісткість отриманих знань і умінь, включаючи самостійну роботу студентів і здачу ними проміжних і підсумкових іспитів, інші види навчальної роботи. Для отримання європейського диплому бакалавра потрібно накопичити 180-240 годин кредитів, а ступеня магістра - додатково 60-120 годин. Саме систему кредитів розглядають як засіб підвищення мобільності студентів при переході з одного навчальної програми на іншу, включаючи програми післядипломної освіти. ЕСТS стане багатоцільовим інструментом визнання й мобільності студента, засобом реформування навчальних програм, а також засобом передачі кредитів вищим навчальним закладам інших країн. Акумулююча кредитна система дає можливість врахувати всі досягнення студента, не тільки навчальне навантаження, а й участь його в наукових дослідженнях, конференціях, предметних олімпіадах. У окремих країнах як умову нарахування кредитів ставлять наступне вимогу: навчальне навантаження має містити 50% і більше самостійної роботи студента. Завдяки накопичувальній системі кредитів студент зможе вступити до університет однієї країни, а закінчити його в інший; змінити в процесі навчання університет або обрану спеціальність; закінчити навчання на будь-якому етапі, отримавши ступінь бакалавра або магістра, продовжити освіту в зручний для себе період життя. p> Європейська система перекладу кредитів. Академічний кредит - одиниця трудомісткос
ті навчальної праці студента. За семестр нараховується рівно 30 академічних кредитів. За навчальний рік нараховується 60 академічних кредитів. Для отримання ступеня бакалавра потрібно набрати не менше 180 кредитів (Три роки навчання) або не менше 240 кредитів (чотири роки навчання). Для отримання ступеня магістра студент повинен набрати в цілому не менше 300 кредитів (п'ять років навчання). p> Кількість кредитів за дисципліну не може бути дробовим (як виняток допускається нараховувати 0,5 кредиту), так як додавання кредитів за семестр має давати число 30. Кредити нараховуються після успішної здачі (позитивна оцінка) підсумкового випробування з дисципліни (іспиту, заліку, тесту). Кількість нарахованих кредитів з дисципліни не залежить від оцінки. При нарахуванні кредитів у трудомісткість зараховуються аудиторне навантаження ("контактні години" по європейською термінологією), самостійна робота студента, реферати, есе, курсові та дипломні роботи, написання магістерської та докторської дисертацій, практики, стажування, підготовка до іспитів, здача іспитів.

Рекомендується єдина європейська шестибальною система оцінок: А - "відмінно" (10% здають); В - "Дуже добре" (25% здають); С - "добре" (30% здають); D - "задовільно" (25% здають); Е - "посередньо" (10% здають); F (FX) "незадовільно". p> 4. Істотно розвинути мобільність учнів (на базі виконання двох попередніх пунктів). Розширити мобільність викладацького та іншого персоналу шляхом заліку періоду часу, витраченого ними на роботу в європейському регіоні. Встановити стандарти транснаціональної освіти. Для усвідомлення і затвердження конкурентоспроможності своїх знань і умінь кожен студент повинен мати можливість хоча б короткий час навчатися і стажуватися за кордоном, а завдяки цьому в основному ВНЗ він може скоротити кількість годин, присвячених вивченню іноземних мов. Мобільності студентів сприяє цілеспрямована підготовка до здачі мовних тестів типу TOEFL, тестів для вступу до магістратури з економіки GRE, менеджменту GMAT і інших. p> Академічна мобільність передбачається наступне:

1) студент повинен провчитися в зарубіжному вузі семестр або рік;

2) він навчається мовою країни перебування або англійською мовою; на цих же мовах здає поточні та підсумкові випробування;

3) навчання за кордоном за програмами мобільності для студента безкоштовно приймає вуз грошей за навчання не бере;

4) студент оплачує сам: дорогу; проживання; харчування; медичні послуги; навчальні заняття поза узгодженої (стандартної) програми (наприклад, вивчення мови країни перебування на курсах). p> 5) в базовому вузі (у який студент надходив) студенту зараховуються отримані кредити, якщо стажування узгоджена з деканатом; він не здає жодних дисциплін за період навчання за кордоном;

6) ВУЗ має право не зараховувати в рахунок своєї програми академічні кредити, які студент отримав в інших вузах без узгодження з деканатом;

7) заохочується отримання студентом спільних і подвійних дипломів. 5. Приведення вищого освіти в різних країнах до єдиних стандартів. Це стосується розробки східних навчальних планів, тренінгів, досліджень. 6. Впровадження в життя концепції безперервного (довічного) навчання, яке дозволяє людині отримати протягом життя кілька дипломів і вчених ступенів, а університету - значно поліпшити фінансово-матеріальне забезпечення за рахунок надання інформаційно-матеріальної бази для бажаючих продовжити навчання. В основі цієї концепції лежить ідея LLL (Life Long Learning) - освіти впродовж життя. У Болонської декларації вказані 6 основних завдань, вирішення яких сприятиме єднанню Європи в галузі освіти.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©refua.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Контрольна робота
Методичні вказівки
навчальної дисципліни
Методичні рекомендації
Загальна характеристика
Лабораторна робота
курсової роботи
охорони праці
Курсова робота
використаної літератури
Список використаної
курсу групи
Зміст вступ
Виконав студент
форми навчання
Виконала студентка
Теоретичні основи
Міністерство освіти
Пояснювальна записка
самостійної роботи
навчальний заклад
Історія розвитку
навчальних закладів
Робоча програма
молодших школярів
діяльності підприємства
роботи студентів
Загальні відомості
Курсовая работа
виконання курсової
світової війни
студентів спеціальності
студент групи
використаних джерел
охорони здоров
Практична робота
вищої освіти
Охорона праці
інтелектуальної власності
навчального закладу
Теоретичні аспекти
Самостійна робота
загальноосвітніх навчальних
Конспект лекцій
вищий навчальний
Вступ актуальність
напряму підготовки
загальна характеристика
Історія виникнення
Практичне заняття
виробничої практики