О. А. Гаджук, студент V курсу педагогічного факультету. Науковий керівник – C. А. БарановськаСкачати 17.47 Kb.
Дата конвертації17.01.2018
Розмір17.47 Kb.
Назва файлуСтаття. Гаджук. О.А..docx
ТипУрок


УДК

О. А. Гаджук, студент V курсу педагогічного факультету.

Науковий керівник – C. А. Барановська, доцент.


Підготовка учнів мистецьких навчальних закладів до музично-самоосвітньої діяльності на уроках фортепіано

У статті розглядається підготовка учнів до музично-самоосвітньої діяльності, та окреслено особливості роботи у формуванні свідомого ставлення до музичної самоосвіти учнів.

Ключові слова: Музично самоосвітня діяльність, фортепіанна педагогіка.

Одним із стратегічних завдань, які стоять перед мистецькими навчальними закладами, є створення умов для формування освіченої, творчої особистості, реалізації. Та самореалізації її природних задатків і можливості в майбутній практичній діяльності. Успішне розв’язання зазначеної проблеми посилює необхідність удосконалення професійної підготовки учнів, що значною мірою залежить від орієнтації на процеси самопізнання, самоорганізації та самовдосконалення особистості. Дедалі більшого значення набуває розвиток учнів музичної самоосвіти, що охоплює і професійну, і загальнокультурну сфери життєдіяльності.

У науковій літературі музичну самоосвіту розглядають як пізнавальну, в процесі якої вона систематично оволодіває новими музичними знаннями, удосконалює свої виконавські вміння й навички, розширює свій музично естетичний кругозір.[1]

Вміння й навички, розширює свій музично-естетичний кругозір. Пізнавальний характер є істотною ознакою, об’єктивною закономірністю будь-якої самоосвітньої діяльності. Саме ця ознака становить основу розуміння інформаційно-пізнавального компонента музичної самоосвіти (фактологічні, теоретичні, естетичні знання; слуховий досвід особистості), спрямованого на підвищення загального рівня музичної освіченості особистості, її загальномузичного розвитку. Проте, в музичній самоосвіті поряд із пізнавальним аспектом існує ще досить значний художньо-творчий аспект. Він має більш досконаліші механізми розвитку творчих можливостей учня, за допомогою яких можна впливати на їхнє духовне зростання.

Отже, під музичною самоосвітою учні в мистецьких навчальних закладах ми розуміємо самостійну музично-пізнавальну діяльність, спрямовану на формування і розвиток їх творчих можливостей з метою духовного і професійного вдосконалення.

Слід зауважити, що самоосвіта тісно пов’язана з практичною роботою учнів на інструменті.

Дуже великими є щодо цього можливості фортепіанної педагогіки, яка дає змогу майбутнім фахівцям використовувати різний репертуар не лише з фортепіанної літератури, а й симфонічної, хорової, естрадної. Саме в цьому й полягає потенційна цінність пізнавального аспекту фортепіанної музики, коли численні перекладання для цього інструменту дають учням можливість ознайомитися з різним обсягом музичної літератури. Для того, щоб правильно зрозуміти, а потім виконати твір, учню не досить у ролі джерела мати лише нотний текст, оскільки творче відтворення авторської художньої концепції, точність і влучність різних характеристик музичного образу залежать від обсягу слухового досвіду особистості та її образних асоціацій. Становлення музичного твору передбачає його співвідношення з більш широким предметним полем: об’єктивною реальністю, а також іншими музичними і позамузичними формами пізнання.[2]

Музичні знання допомагають учням глибше проникнути в сутність музики, розкривають закономірності драматургії твору і логіку побудови художнього образу, сприяють розумінню необхідності використання різноманітних його характеристик. Тому на сучасному етапі розвитку педагогіки одним із найважливіших музично-дидактичних принципів у класі із спеціального музичного інструменту є збільшення використання в навчально- педагогічній роботі музичного матеріалу, розширення репертуарних рамок за рахунок уваги до якомога більшого кола художньо-стильових явищ.

Музично-самоосвітня діяльність як обов’язковий компонент включає мотиваційні і операційні аспекти. Отже, головна мета запропонованої нами методики полягає у формуванні свідомого ставлення до музичної самоосвіти, а також оволодінні учнями практичними вміннями і навичками самоосвітньої роботи під час індивідуальних занять. Для того, щоб сформувати свідоме ставлення учнів до музичної самоосвіти, знання, що їх набувають самостійно, мають бути точно націленими на розкриття виконавських завдань. Вони повинні реалізувати творчі наміри учнів, щоб результати самоосвіти, остаточно “втілившись” у художньому виконанні музичного твору, стали відчутними і зримими для них самих. Відтак, для розвитку музично-самоосвітньої діяльності студентів у ході їхньої роботи над музичним твором, треба створювати такі умови, які б пробуджували в них потребу самостійно набувати музичні знання.

На наш погляд, ці умови виникають внаслідок створення проблемних ситуацій на уроці, коли постановка і пошук найдоцільнішого вирішення виконавського завдання, активізуючи проявлення творчих можливостей учнів, сприяють розвиткові їхньої самостійної музично-пізнавальної діяльності. Структура проблемної ситуації має три основні компоненти: невідоме, потреби суб’єкта і його можливості. Щоб створити проблемну ситуацію в процесі заняття, учня треба поставити перед необхідністю виконати таке завдання, в якому знання, що мають бути засвоєні, займуть місце невідомого. І тоді, у разі зіткнення із труднощами, неможливістю виконати запропоноване завдання за допомогою наявних знань, виникає потреба в нових.Таким чином, постійно стимулюючи потребу в самостійному набутті знань, поступово розширюючи діапазон музично-пізнавальних інтересів учня, можна сформувати свідоме ставлення до музичної самоосвіти, що в кінцевому підсумку приведе їх до усвідомлення реального значення цього виду діяльності для розвитку своїх сил і можливостей.

Список використаних джерел

  1. Айзенберг А. Я. самообразования: история, теория і современные проблемы: Учеб. Пособие для вузов. – М. : Высш. Шк., 1986. – 128с.

  2. Теплов Б. М. Психология музыкальных способностей. – М. – Л.: Изд-во АПН СССР, 1947. – 335с.

This paper deals with preparing students for music and self education, and outlines the features of the formation of conscious attitude to musical self-education students.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refua.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Контрольна робота
Методичні вказівки
навчальної дисципліни
Лабораторна робота
Методичні рекомендації
Загальна характеристика
курсової роботи
використаної літератури
Список використаної
Курсова робота
охорони праці
курсу групи
Зміст вступ
Виконав студент
Пояснювальна записка
Виконала студентка
Історія розвитку
самостійної роботи
навчальних закладів
форми навчання
Теоретичні основи
Міністерство освіти
вищої освіти
студент групи
Практична робота
Робоча програма
молодших школярів
навчальний заклад
виконання курсової
роботи студентів
Конспект лекцій
інтелектуальної власності
Практичне заняття
діяльності підприємства
Загальні відомості
використаних джерел
виробничої практики
Охорона праці
контрольної роботи
Історія виникнення
охорони здоров
Самостійна робота
навчального закладу
Курсовая работа
загальна характеристика
світової війни
загальноосвітніх навчальних
фізичної культури
дітей дошкільного
студентів спеціальності
студентка курсу