«Особливості розвитку моторики дітей із психофізичними порушеннями на заняттях вихователя»Скачати 470.5 Kb.
Сторінка1/41
Дата конвертації05.11.2018
Розмір470.5 Kb.
Назва файлукурсова дрібна моторика.doc
Навчальний закладБердянський Державний Педагогічний Університет
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ТА ЛОГОПЕДІЇ
Курсова робота

зі спеціальної педагіки
на тему:
« Особливості розвитку моторики дітей із психофізичними

порушеннями на заняттях вихователя»

Студентки 3 курсу 308групи

напрям підготовки 6.010105

Корекційна освіта

Дячук С.В.

Керівник: Донченко О.С.,

асистент кафедри прикладної

психології та логопедії

Національна шкала_______

Кількість балів_________

Оцінка ECTS_________

Члени комісії: _________

________________

м. Бердянськ-2018 рік

ЗМІСТ


Вступ…………………………………………………………………………..

3

Розділ I. Теоретичні основи формування дрібної моторики рук дітей із затримкою психічного розвитку……………………………………………...

6

1.1 Фізіологічні основи розвитку дрібної моторики рук………………..

6

1.2 Характеристика дітей із затримкою психічного розвитку………………

12

1.3 Роль занять вихователя для розвитку дрібної моторики рук у дітей із затримкою психічного розвитку……………………………………………...

16

Розділ II. Експериментальне дослідження особливостей розвитку дрібної моторики рук у дітей старшого дошкільного віку із ЗПР………………

19

2.1 Методики вивчення дрібної моторики рук у дітей старшого дошкільного віку із ЗПР (констатуючий етап)………………………...

19

2.2. Развиток дрібної моторики рук у детей із ЗПР на заняттях вихователя

38

2.3 Контрольний етап експеримента……………………………………………

55

Висновки…………………………………………………………………………

69

Література………………………………………………………………………..

70

Вступ


Останнім часом проблемі розвитку дрібної моторики рук дітей надається велика увага.

Як переконливо доведено науковими дослідженнями Кольцовою М.М. і ка-надським нейрохірургом У. Пенфілдом, пряма залежність між рівнем сформованості мовлення і розвитком дрібної моторики рук чітко простежується в ході індивідуального розвитку кожної дитини. Тому розвинені, вдосконалені руху пальців рук сприяють швидшому і повноцінному формуванню у дитини мовлення і психічних процесів, тоді як нерозвинена ручна моторика, навпаки, гальмує такий розвиток.

За вмілістю дитячої руки фахівці на основі даних найсучасніших досліджень роблять висновок про особливості розвитку центральної нервової системи. І якщо колись подібні висновки були емпіричними, ґрунтувалися на досвіді і спостереженнях, то для сучасних нейрофізіологів, фізіологів, психологів взаємозв'язок мозку і руки - аксіома, підтверджена найтоншими датчиками спеціальних приладів.

Взаємозв'язок загальної та мовної моторики вивчений і підтверджений дослідженнями багатьох найбільших вчених: Т.А. Власової [], А.Р. Лурія [], І.П. Павловим [], М.С. Певзнер [] та ін.

Розумові здібності дитини починають формуватися дуже рано і не самі пособі, а в міру розширення її діяльності, в тому числі рухової і ручної. Це відзначається багатьма фахівцями: С.Є. Гавриліною [], Н.С. Жуковою [], М.М. Кольцовою [], В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко [], Н.Л. Кутявиною, І.С. Лопухіною [], Є.М. Мастюковою, А.Л. Сиротюк, Т.А. Ткаченко.

Найчастіше затримка розвитку мови важко позначається на загальному розвитку дитини, не дозволяє їй повноцінно спілкуватися і гратися з однолітками, ускладнює пізнання навколишнього світу, обтяжує її емоційно-психічний стан . Однак якщо вчасно допомогти дитині, постійно використовувати всі способи розвитку, ці серйозні проблеми можна вирішити.

Затримка психічного розвитку є однією з найбільш поширених форм психічної патології дитячого віку. Дані діти відстають від своїх однолітків за рівнем розвитку знань і навичок. Прояви затримки розвитку надзвичайно різноманітні, але практично у всіх дітей відзначається виражена в різному ступені загальна моторна недостатність, а також відхилення в розвитку рухів пальців рук. Однак, незважаючи на очевидний зв'язок рівня психічного розвитку з розвитком дрібної моторики у дітей дошкільного віку, даний аспект не знаходить широкого висвітлення в спеціальній літературі.

У зв'язку з обраною темою була сформульована мета дослідження.

Мета - створити і провести психокорекційну програму, спрямовану на розвиток дрібної моторики рук у дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку та виявити її ефективність.

Об'єкт - дрібна моторика рук у дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку.

Предмет - особливості прояву дрібної моторики рук у дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку.

Гіпотеза - розвиток дрібної моторики дітей із ЗПР буде проходити більш успішно при використанні в психокорекційної програмі на занятих вихователя, під час ігор і ігрових вправ, що відповідають рівню їх психічного розвитку.

Виходячи з мети і гіпотези дослідження, нами були поставлені наступні завдання:

1. Проаналізувати психолого-педагогічну літературу з проблеми дослідження.

2. Підібрати діагностичні методики, спрямовані на виявлення рівня розвитку дрібної моторики рук.
3. Розробити і здійснити психо-корекційну програму з розвитку дрібної моторики рук у дітей із затримкою психічного розвитку.

4. Проаналізувати результати, отримані в ході дослідно-експериментальної роботи з розвитку дрібної моторики рук у дітей старшого дошкільного віку з ЗПР.

Для вирішення поставлених завдань були використані наступні методи дослідження: вивчення документації (медичної та психолого-педагогічної), спостереження за діяльністю дітей, анкетування, тестування, організація і здійснення психолого-педагогічного експерименту в єдності його етапів (констатуючий, формуючий, контрольний).

Розділ I. Теоретичні основи формування дрібної моторики рук дітей із затримкою психічного розвитку
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41


База даних захищена авторським правом ©refua.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Контрольна робота
навчальної дисципліни
Методичні вказівки
Лабораторна робота
Методичні рекомендації
Загальна характеристика
курсової роботи
використаної літератури
охорони праці
Курсова робота
Список використаної
курсу групи
Зміст вступ
Виконав студент
Пояснювальна записка
Виконала студентка
Історія розвитку
Міністерство освіти
форми навчання
навчальних закладів
самостійної роботи
Теоретичні основи
навчальний заклад
Робоча програма
діяльності підприємства
Практичне заняття
молодших школярів
роботи студентів
Самостійна робота
вищої освіти
використаних джерел
студентка курсу
студент групи
загальноосвітніх навчальних
інтелектуальної власності
виконання курсової
студентів спеціальності
Курсовая работа
Загальні відомості
світової війни
охорони здоров
Історія виникнення
Конспект лекцій
студентка групи
Практична робота
навчального закладу
контрольної роботи
Теоретичні аспекти
Список літератури
напряму підготовки
внутрішніх справ