Пояснювальна записка 3 ст., 29 рис., 28 табл., додатківСторінка7/18
Дата конвертації30.11.2018
Розмір1.12 Mb.
Назва файлуЗаписка_Диплом_4_курс_2018.docx
ТипПояснювальна записка
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   18
Послідовний рух предметів праці – це ВРПП, під час якого обробка сировини проводиться послідовно на кожній стадії з наступною передачею на чергову стадію [15].

Оскільки робота даного підприємства є послідовним процесом тобто вхідна сировина проходить стадії обробки таким чином, що завантажування наступної партії є неможливим, доки сировина не досягне стадії готового продукту то ми можемо використати лише послідовний ВРПП.

Нижче приведені розрахунки кількості циклів за одну зміну 6 год.

Графік послідовного ВРПП по стадіям:


Рисунок 5.2- графік послідовності ВРПП

Отримуємо 3 цикли за зміну тривалістю 6 год.

Відповідно до умов дипломного проекту встановлено, що за одну зміну підприємство виробляє 180000 кг готової продукції, за день – 720 тон, за рік – 262 800 тон.

5.3 Чисельність персоналу


Явочна чисельність – максимально допустима чисельність працівників, необхідна для виконання обсягу робіт та для повної комплектації робочих місць за зміну [15].

Підприємство працює з режимом роботи чотири зміни, котрі мають тривалість по 6 годин кожна для робочого персоналу та спеціалістів. Для керуючого персоналу та фахівців робочий тиждень має вигляд: 5 днів на тиждень, режим роботи однозмінний тривалістю робочої зміни 8 годин.

Персонал, який необхідний для підтримання неперервного виробництва, складається з наступних посад: начальник зміни(1), інженер механік(1), оператор(2), охоронець(2), прибиральниця(2).

Адміністративно-керуючий персонал: директор(1), технолог(1), бухгалтер(1), інженер(1).

Отже, явочна кількість адміністративно-управлінського персоналу:

Чяв = 1 + 1 + 1 + 1 = 4

Явочна кількість робочого персоналу:

Чяв = 1 + 1 + 2 + 2 + 2 = 7

Графік змін на підприємстві: 1-а зміни: 6.00-12.00; 2-а зміна: 12.00 -18.00; 3-я зміна: 18.00- 00.00; 4-а зміна: 00.00- 6.00.

Для забезпечення безперервності виробництва необхідно 5 бригад. Складемо графік змінності (таблиця 5.3).Таблиця 5.3 – Графік змінності робочого персоналу1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

I

1

1

1

1

1

В

2

2

2

2

2

В

3

3

3

3

3

В

4

4

4

4

4

В

В

1

II

В

2

2

2

2

2

В

3

3

3

3

3

В

4

4

4

4

4

В

В

1

1

1

1

1

В

III

2

В

3

3

3

3

3

В

4

4

4

4

4

В

В

1

1

1

1

1

В

2

2

2

2

2

IV

3

3

В

4

4

4

4

4

В

В

1

1

1

1

1

В

2

2

2

2

2

В

3

3

3

3

V

4

4

4

В

В

1

1

1

1

1

В

2

2

2

2

2

В

3

3

3

3

В

4

4

4

4

Знаходимо фактичний відпрацьований час кожним працівником:

де – змінооборот, днів; - кількість вихідних;

Тривалість роботи підприємства на рік:

Кількість бригад:Розраховуємо чисельність виробничого персоналу за списком:

Графік змінності адміністративно-управлінського персоналу: одна зміна 09:30 – 17:30 год.

Таблиця 5.4 – Графік змінності адміністративного персоналу


Бригада

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Нд

1

1

1

1

1

1

В

В

Фактична тривалість роботи адміністративно-управлінського персоналу:

Чисельність за списком для адміністративного персоналу дорівнює явочній чисельності.


5.4 Контроль виробництва


Технічний контроль – сукупність методів, заходів та засобів, які забезпечують відповідність якості продукції яка випускається вимогам стандартів і нормативів. Об’єктом технологічного контролю є технологічний процес. Контроль поділяють на вхідний, заключний, проміжний [15].

Вхідний контроль – перевірка якості продукції, що надходить на підприємство, як сировини. На даному підприємстві це визначення якості вихідної сировини (вміст природного газу та повітря). Цей контроль проводиться автоматичною системою, дані обробляються оператором на робочому місці та записуються в журнал вхідного контролю.

Проміжний контроль – це перевірка технологічної дисципліни при виконанні технологічного процесу. Виконується технологом, який веде журнал проміжного контролю.

Заключний контроль – це оцінка якості готової продукції, в нашому випадку це нестабільний бензин та сухий газ. Основна мета цього контролю – контроль концентрацій речовин в вихідних продуктах. Заключний контроль проводять технолог. Результати заключного контролю заносять до журналу заключного контролю та передаються до наступних цехів виробництва.5.5 Матеріальна, документальна та організаційно-технічна підготовка виробництва


Оборотні засоби – матеріальні цінності та грошові засоби, які у розпорядженні підприємства, використовуються в процесі виготовлення продукції і повертаються підприємством в ході продажу [15].

До оборотних засобів відносять:

• Заробітна плата;

• Затрати на сировину та електроенергію;

• Опалення;

Заробітна плата працівників цеху наведена в таблиці 5.5.

Таблиця 5.5 – Заробітна плата працівників підприємства


Посада

З/П працівника в місяць

З/П всіх працівників на даній посаді

Директор

20000

20000

Технолог

15000

15000

Начальник зміни

13000

65000

Головний інженер

13000

13000

Інженер-механік

10000

50000

Оператор

8000

80000

Бухгалтер

8000

8000

Прибиральниця

5000

25000

Охоронець

6000

60000

Σ

336000

Отже, сумарна З/П за місяць складає 336 000, а за рік складатиме

4 032 000 гривень.

ФОП = 4 032 000 ∗ 1,22 = 4 919 040 гривень/рік


Таблиця 5.6 - Розрахунок вартості сировини для виробництва

Найменування

Норма витрат тон/рік

Ціна грн./кг

Сума витрат грн.рік

Сирий газ

262 800

2000

525 600 000

Σ

262 800

2000

525 600 000

Вартість оборотних засобів таким чином становить:

ОбЗ = 525 600 000 + 4 919 040 + 296 730 + 142 605 =

530 958 375 гривень/рік


Таблиця 5.7 – Оборотні засоби

Назва

Вартість

грн./рік


Сировина

525 600 000

Опалення

296 730

Електроенергія

142 605

ФОП

4 919 040

Σ

530 958 375

Основні фонди – це засоби праці, які багаторазово використовуються у виробництві, не змінюють свою форму тривалий час, а їх вартість враховується у вартість готової продукції [15].

До основних фондів належать [15]:

• Будівлі і споруди

• Машини і обладнання

• Транспорт

• Виробничий інвентар

• Нематеріальні активи

Основні фонди зведені в таблицю 5.7, в якій амортизація розрахована за формулою:

де А – амортизація, грн/рік; Фпп – повна початкова вартість, грн; К – витрати на капітальні ремонти, грн; Р – витрати на поточні ремонти, грн; Л – ліквідаційна вартість, грн; Тексп – плановий період експлуатації, років.


Таблиця 5.8 – Основні фонди

Найменування

Кількість одиниць

Вартість, грн.

Норма амортизації за рік, %

Амортизація

Склад

1

1 500 000

5

75 000.00

Цех (будівля)

1

1 000 000

5

50 000.00

Труби

(560 м )

300 000

20

60 000.00

сепаратор

1

65 000

20

13 000.00

Змішувач

1

45 000

20

9 000.00

Ємність для зрошення

1

45 000

20

9 000.00

насос

2

30 000

20

6 000.00

Ректифікаційна колона

1

1 000 000

20

200 000.00

Теплообмінники

4

200 000

20

40 000.00

Датчики автоматизації

16

2 000 000

20

400 000.00

Програмне забезпечення

1

80 000

20

16 000.00

Σ
6 665 000
878 000.00

Таблиця 5.9 – КалькуляціяНайменування

Вартість, грн.

Оборотні засоби

530 958 375

Собівартість

531 836 375

Невраховані витрати

106 367 275

Виробнича собівартість

638 203 650

Накладні витрати

1 063 672 750

Повна собівартість

1 276 407 300


5.6 Розрахунок техніко-економічних показників


Всі показники були зведені в таблицю 5.10.

Таблиця 5.10 – КалькуляціяПоказник

Формула

Опис

Результат

Ціна річного випуску

= ∗В ∗365 = = 14000 * 270* 365

В1 – вартість 1 т отриманих матеріалів*, В – випуск за добу

1 379 700 000

Собівартість

С = А + ОбЗ =

А – амортизація, ОбЗ – оборотні засоби

1 276 407 300

Капіталовкладення

К = ОФ + ОбЗ =

6 665 000

+ 530 958 375


ОФ – основні фонди

537 623 375

Прибуток за рік

П = Ц – С =

Ц – ціна

103 292 700

Рентабельність

Р = П / С * 100 =
8.092 %

Економічна ефективність

Е = П / К =
0.192

Термін повернення капіталовкладень

Т = К / П =
5.2

Фондовіддача

ФВ = В / ОФ =

1 379 700 000 /

6 665 000

207.0

Фондоємність

ФЄ = 1 / ФВ
0.048

*Отримані матеріали розраховуються наступним чином: на 1т вхідної сировини ми отримуємо 40 % нестабільного бензину та 60% сухого газу з яких маємо наступну суму В1=400л*20грн/л+600*10грн/л=14000 грн/т

Отримані результати засвідчують, що дане підприємство є вигідним, маючи рентабельність 8.092 % та термін повернень капіталовкладень 5.2 роки, підприємство доводить свою вигідність.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   18


База даних захищена авторським правом ©refua.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Контрольна робота
Методичні вказівки
Лабораторна робота
навчальної дисципліни
Методичні рекомендації
Загальна характеристика
курсової роботи
використаної літератури
Список використаної
Курсова робота
охорони праці
курсу групи
Пояснювальна записка
Зміст вступ
Виконав студент
Виконала студентка
самостійної роботи
Історія розвитку
форми навчання
навчальних закладів
Теоретичні основи
Міністерство освіти
студент групи
Робоча програма
вищої освіти
Практична робота
молодших школярів
навчальний заклад
виконання курсової
Конспект лекцій
Загальні відомості
роботи студентів
діяльності підприємства
виробничої практики
Практичне заняття
Охорона праці
інтелектуальної власності
використаних джерел
контрольної роботи
охорони здоров
Курсовая работа
Історія виникнення
Самостійна робота
студентка курсу
навчального закладу
загальна характеристика
студентів спеціальності
студентка групи
світової війни
фізичної культури
фізичного виховання