Предмет психології як науки. Структура. Завдання І стан сучасної психології. Психологія в системі наук. Основні галузі психології. Поняття про психіку. Функції психіки. Рефлекторна природа психічного відображенняСкачати 27.77 Kb.
Дата конвертації26.02.2018
Розмір27.77 Kb.
Назва файлуПредмет психології як науки.docx
ТипЗакон

Предмет психології як науки. Структура. Завдання і стан сучасної психології. Психологія в системі наук. Основні галузі психології. Поняття про психіку. Функції психіки. Рефлекторна природа психічного відображення. Основні етапи становлення предмета психології; сучасні напрямки у психології. Мозок і психіка. Основні процеси та закони ВНД. Аналітико-синтетична діяльність мозку. І та II сигнальні системи. Динамічний стереотип. Локалізація психічних функцій у корі головного мозку. Функціональна асиметрія півкуль головного мозку. Основні форми прояву психіки та їх взаємозв’язок. Розвиток психіки у філогенезі. Механізми відображувальної діяльності на різних стадіях розвитку психіки. Відмінності психіки людини від психіки тварин. Свідомість та її структура. Свідоме та несвідоме в психічній діяльності людини. «Мова» та спілкування тварин. принципи психології. Загальні вимоги до організації та проведення психологічного дослідження Методи загальної психології. Відчуття, як первинна форма орієнтування організму в довкіллі. Фізіологічна основа відчуттів. Рецептори та аналізатори. Класифікація та види відчуттів. Загальні закономірності відчуттів. Властивості відчуттів. Поняття про сприймання. Взаємозв’язки аналізаторів у процесі сприймань. Загальні властивості сприймань. Класифікація і види сприймань. Спільне та відмінне у сприйманні та відчуттях. Ілюзії, галюцинації та їх причина. Природа пам’яті. Теорії пам’яті людини. Класифікація і види пам’яті. Процеси пам’яті. Умови ефективного запам’ятовування. Поняття про мислення. Фізіологічні основи та функції мислення. Структура мислення. Мисленнєві дії та операції. Логічні форми мислення. Логічні форми мислення. Класифікація та види мислення. Індивідуальні відмінності у мисленні людини.Мислення як процес розв’язання завдань. Поняття про уяву як вищий пізнавальний процес. Фізіологічна основа уяви. Прийоми (способи) створення образів уяви. Класифікація та види уяви. Роль уяви у різних видах творчості, розвиток уяви. Взаємозв’язок мислення та уяви. Поняття про емоції та почуття. Функції емоцій і почуттів. Теорії емоцій. Види емоцій. Види почуттів. Форми переживання емоцій і почуттів. Емоційна індивідуальність людини. Розвиток і виховання культури емоцій і почуттів. Соціальна обумовленість людських почуттів. Почуття та особистість. Вищі почуття. Поняття про волю. Функції волі. Воля як саморегуляція діяльності. Локус контролю. Вольова регуляція поведінки. Можливості виховання та самовиховання волі. Простий і складний вольовий акт. Класифікація основних вольових якостей особистості. Поняття про увагу. Фізіологічні основи уваги. Функції уваги. Види уваги. Властивості уваги. Умови привертання та розвитку уваги. Підтримка уваги в процесі діяльності. Активність і діяльність. Діяльність як психологічна проблема. Поняття про діяльність як прояв фізичної і психічної активності. Зміст і структура діяльності. Опанування діяльністю. Навички та вміння. Етапи та чинники формування продуктивності навичок. Індивідуальні особливості діяльності людини. Головні відмінності людської діяльності від активності тварини. Поняття про особистість у психології. Основні характеристики особистості. Співвідношення понять: людина. Індивід. Особистість. Індивідуальність. Суб’єкт. Склад і структура особистості. Біологічне та соціальне в структурі особистості. «Я»- концепція. Самосвідомість. Можливості розвитку самосвідомості особистості. Самооцінка. Рівень домагань. Афект неадекватності. Самоповага. Структура особистості за Фрейдом. Структура особистості за П. Платоновим. Структура особистості в теорії персоналізації А. В. Петровського. Психологічний захист особистості. Потреби та мотиви особистості. Спрямованість особистості. Поняття про спілкування. Функції спілкування. Взаємозв’язок спілкування та діяльності. Структура спілкування. Засоби спілкування. Види мови і мовлення. Функції мови і мовлення. Відмінності між мовою і мовленням. Невербальні засоби спілкування. Взаємини та ставлення. Соціальні ролі та соціальний статус. Група. Класифікація груп та їх характеристика. Референтні групи та особистість. Соціометрія та референтометрія. Поняття про темперамент. Фізіологічна основа темпераменту. Властивості темпераменту. Психологічна характеристика типів темпераменту. Вплив темпераменту на діяльність. Характер: сутність та структура характеру. Акцентуації характеру. Поняття про здібності. Природні і соціальні передумови здібностей. Види та рівні здібностей. Структура здібностей. Формування та розвиток здібностей.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refua.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Контрольна робота
Методичні вказівки
навчальної дисципліни
Методичні рекомендації
Загальна характеристика
Лабораторна робота
курсової роботи
охорони праці
Курсова робота
використаної літератури
Список використаної
курсу групи
Зміст вступ
Виконав студент
форми навчання
Виконала студентка
Теоретичні основи
Міністерство освіти
Пояснювальна записка
самостійної роботи
навчальний заклад
Історія розвитку
навчальних закладів
Робоча програма
молодших школярів
діяльності підприємства
роботи студентів
Загальні відомості
Курсовая работа
виконання курсової
світової війни
студентів спеціальності
студент групи
використаних джерел
охорони здоров
Практична робота
вищої освіти
Охорона праці
інтелектуальної власності
навчального закладу
Теоретичні аспекти
Самостійна робота
загальноосвітніх навчальних
Конспект лекцій
вищий навчальний
Вступ актуальність
напряму підготовки
загальна характеристика
Історія виникнення
Практичне заняття
виробничої практики