Предмет психології як науки. Структура. Завдання І стан сучасної психології. Психологія в системі наук. Основні галузі психології. Поняття про психіку. Функції психіки. Рефлекторна природа психічного відображенняСкачати 27.77 Kb.
Дата конвертації26.02.2018
Розмір27.77 Kb.
Назва файлуПредмет психології як науки.docx
ТипЗакон

Предмет психології як науки. Структура. Завдання і стан сучасної психології. Психологія в системі наук. Основні галузі психології. Поняття про психіку. Функції психіки. Рефлекторна природа психічного відображення. Основні етапи становлення предмета психології; сучасні напрямки у психології. Мозок і психіка. Основні процеси та закони ВНД. Аналітико-синтетична діяльність мозку. І та II сигнальні системи. Динамічний стереотип. Локалізація психічних функцій у корі головного мозку. Функціональна асиметрія півкуль головного мозку. Основні форми прояву психіки та їх взаємозв’язок. Розвиток психіки у філогенезі. Механізми відображувальної діяльності на різних стадіях розвитку психіки. Відмінності психіки людини від психіки тварин. Свідомість та її структура. Свідоме та несвідоме в психічній діяльності людини. «Мова» та спілкування тварин. принципи психології. Загальні вимоги до організації та проведення психологічного дослідження Методи загальної психології. Відчуття, як первинна форма орієнтування організму в довкіллі. Фізіологічна основа відчуттів. Рецептори та аналізатори. Класифікація та види відчуттів. Загальні закономірності відчуттів. Властивості відчуттів. Поняття про сприймання. Взаємозв’язки аналізаторів у процесі сприймань. Загальні властивості сприймань. Класифікація і види сприймань. Спільне та відмінне у сприйманні та відчуттях. Ілюзії, галюцинації та їх причина. Природа пам’яті. Теорії пам’яті людини. Класифікація і види пам’яті. Процеси пам’яті. Умови ефективного запам’ятовування. Поняття про мислення. Фізіологічні основи та функції мислення. Структура мислення. Мисленнєві дії та операції. Логічні форми мислення. Логічні форми мислення. Класифікація та види мислення. Індивідуальні відмінності у мисленні людини.Мислення як процес розв’язання завдань. Поняття про уяву як вищий пізнавальний процес. Фізіологічна основа уяви. Прийоми (способи) створення образів уяви. Класифікація та види уяви. Роль уяви у різних видах творчості, розвиток уяви. Взаємозв’язок мислення та уяви. Поняття про емоції та почуття. Функції емоцій і почуттів. Теорії емоцій. Види емоцій. Види почуттів. Форми переживання емоцій і почуттів. Емоційна індивідуальність людини. Розвиток і виховання культури емоцій і почуттів. Соціальна обумовленість людських почуттів. Почуття та особистість. Вищі почуття. Поняття про волю. Функції волі. Воля як саморегуляція діяльності. Локус контролю. Вольова регуляція поведінки. Можливості виховання та самовиховання волі. Простий і складний вольовий акт. Класифікація основних вольових якостей особистості. Поняття про увагу. Фізіологічні основи уваги. Функції уваги. Види уваги. Властивості уваги. Умови привертання та розвитку уваги. Підтримка уваги в процесі діяльності. Активність і діяльність. Діяльність як психологічна проблема. Поняття про діяльність як прояв фізичної і психічної активності. Зміст і структура діяльності. Опанування діяльністю. Навички та вміння. Етапи та чинники формування продуктивності навичок. Індивідуальні особливості діяльності людини. Головні відмінності людської діяльності від активності тварини. Поняття про особистість у психології. Основні характеристики особистості. Співвідношення понять: людина. Індивід. Особистість. Індивідуальність. Суб’єкт. Склад і структура особистості. Біологічне та соціальне в структурі особистості. «Я»- концепція. Самосвідомість. Можливості розвитку самосвідомості особистості. Самооцінка. Рівень домагань. Афект неадекватності. Самоповага. Структура особистості за Фрейдом. Структура особистості за П. Платоновим. Структура особистості в теорії персоналізації А. В. Петровського. Психологічний захист особистості. Потреби та мотиви особистості. Спрямованість особистості. Поняття про спілкування. Функції спілкування. Взаємозв’язок спілкування та діяльності. Структура спілкування. Засоби спілкування. Види мови і мовлення. Функції мови і мовлення. Відмінності між мовою і мовленням. Невербальні засоби спілкування. Взаємини та ставлення. Соціальні ролі та соціальний статус. Група. Класифікація груп та їх характеристика. Референтні групи та особистість. Соціометрія та референтометрія. Поняття про темперамент. Фізіологічна основа темпераменту. Властивості темпераменту. Психологічна характеристика типів темпераменту. Вплив темпераменту на діяльність. Характер: сутність та структура характеру. Акцентуації характеру. Поняття про здібності. Природні і соціальні передумови здібностей. Види та рівні здібностей. Структура здібностей. Формування та розвиток здібностей.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refua.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Контрольна робота
Лабораторна робота
Методичні вказівки
навчальної дисципліни
Методичні рекомендації
Загальна характеристика
курсової роботи
використаної літератури
Список використаної
Курсова робота
охорони праці
курсу групи
Зміст вступ
Виконав студент
Пояснювальна записка
Виконала студентка
Історія розвитку
Міністерство освіти
навчальних закладів
самостійної роботи
Теоретичні основи
форми навчання
навчальний заклад
вищої освіти
Практичне заняття
Робоча програма
студент групи
діяльності підприємства
використаних джерел
молодших школярів
інтелектуальної власності
роботи студентів
Практична робота
виконання курсової
Самостійна робота
Історія виникнення
студентка курсу
студентка групи
загальноосвітніх навчальних
Загальні відомості
Конспект лекцій
навчального закладу
контрольної роботи
Курсовая работа
Вступ актуальність
фізичного виховання
Охорона праці
світової війни
Основні поняття
охорони здоров
Студент групи