Проблема адаптації військовослужбовців до умов служби в збройних силах україниСкачати 250.5 Kb.
Дата конвертації14.04.2018
Розмір250.5 Kb.
Назва файлу152353006133392.doc
Навчальний закладВійськовий інститут

УВАГА!!!

ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ


 1. Оформлення:

 • титульний лист за зразком;

 • інтервал 1,5

 1. Шрифт Times Roman

 2. Обсяг – 25-30 аркушів

 3. Структура:

 • Зміст (розгорнутий план за зразком)

 • Вступ (мета, актуальність теми, об’єкт дослідження)

 • Розділ 1

 • Розділ 2 і т.д.

 • Висновки

 • Список використаної літератури (за зразком , обов’язково за вимогами ДСТУ, не менш 10 джерел)

 1. Виноски у квадратних дужках (обов’язково)

 2. Для захисту:

 • доповідь (5-7 хв.)

 • презентаціяЕлектрона адреса для консультацій:

bondxxl053@gmail.com

Військовий інститут танкових військ Національного технічного університету

“Харківський політехнічний інститут”

КУРСОВА РОБОТА

з «Основ військової психології та педагогіки»ТЕМА: «ПРОБЛЕМА АДАПТАЦІЇ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ДО УМОВ СЛУЖБИ В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ»

Виконав: студент взводу Пс-1143 Андрієнко М.В.

Перевірив: доцент Бондарев Г.В.

Харків – 20___

Зміст

Вступ……………………………………………………………………...3________________________________________________________________________________________________Розділ_2.'>_______________________________________________.....................'>Розділ1. ______________________________________________.....................5

1.1 ___________________________________________……,,,,,,,,,,.6

1.2 ___________________________________________…………...10

Розділ 2. ______________________________________________....................15

2.1 ___________________________________________........………202.2 ___________________________________________..…………..22

Висновок………………………………………………………………..30

Список використаних джерел…………………………………………32

Вступ

Розділ 1.

______________________________________________

______________________________________________

Розділ 2.

______________________________________________

__________________________________________________

Висновок

_____________________________________________________

______________________________________________________

Список використаних джерел: (зразок)


1.Василій Великий. Гомілії / Василій Великий ; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. – Львів : Свічадо, 2006.  307 с. – (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики ІV-V ст. ; № 14).

2.Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині : історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2005. – 397, [1] с. – (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 1).

3. Мінцер О. П. Оброблення клінічних і експериментальних даних у медицині : навч. пос. для студ. / О. П. Мінцер, Ю. В. Вороненко, В. В. Власов. – Київ : Вища школа, 2003. – 350 с

4.Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській прозі та графіці кінця ХІХ – початку ХХ століття : [антологія] / упоряд.: Л. Таран, О. Лагутенко]. – Київ : Грані-Т, 2007. – 190, [1] с

5.Оцінка й обгрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій : праці конф., 6-9 черв. 2000 р., Київ. Т. 2 / відп. ред. В. Т. Трощенко. – Київ : Ін-т пробл. міцності, 2000. – С. 559-956, ХІІІ, [2] с. – (Ресурс 2000)

6.Тимошенко З. І. Болонський процес в дії : слов.-довід. основ. термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко. – Київ : Європ. ун-т, 2007. – 57 с.

7.Медична статистика : зб. нормат. док. / упоряд. та голов. ред. В. М. Заболотько. – Київ : МНІАЦ мед. статистики : Медінформ, 2006. – 459 с. – (Нормативні директивні правові документи).

Дисертації
1. Петров П. П. Активність молодих зірок сонячної маси : дис. … доктора фіз.-мат. наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. – Київ, 2005. – 276 с.

Віддалений доступ

Бібліографічний опис ресурсу віддаленого доступу (Web-сайт)
1. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Київ : НБУВ, 2013-2015. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua(дата звернення 30.03.2015) – Назва з екрана.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refua.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Контрольна робота
Методичні вказівки
Лабораторна робота
Методичні рекомендації
навчальної дисципліни
Загальна характеристика
курсової роботи
використаної літератури
Список використаної
Курсова робота
охорони праці
курсу групи
Виконав студент
Пояснювальна записка
Зміст вступ
Виконала студентка
самостійної роботи
Історія розвитку
форми навчання
Теоретичні основи
навчальних закладів
Практична робота
Робоча програма
студент групи
Міністерство освіти
Загальні відомості
вищої освіти
Конспект лекцій
навчальний заклад
виконання курсової
діяльності підприємства
молодших школярів
Практичне заняття
роботи студентів
виробничої практики
Самостійна робота
використаних джерел
контрольної роботи
інтелектуальної власності
Курсовая работа
Охорона праці
охорони здоров
студентів спеціальності
Історія виникнення
навчального закладу
курсового проекту
дітей дошкільного
студентка курсу
загальна характеристика
фізичного виховання
напряму підготовки