Роль національно-патріотичного вихованняСкачати 266.34 Kb.
Сторінка1/10
Дата конвертації08.11.2018
Розмір266.34 Kb.
Назва файлуСистема нац.патріотичного виховання Ободівської СЗШ І-ІІІ ст.docx
Навчальний закладЧас іде вперед, суспільстворозвивається, а, отже, демократичніпроцеси у державіпотребуютьвиробленняновихсуспільнихвимог доосвіти. Сьогоднішня школа пішла вперед шляхом прогресу. Це школасамореалізації
ТипПротокол
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Виступ

на засідання педагогічної ради

Ободівської СЗШ І – ІІІ ступенів
Дата – 14 січня 2015 року, протокол № 3
Тема: Роль національно-патріотичного виховання

у навчально- виховному процесі школи
Час іде вперед, суспільстворозвивається, а, отже, демократичніпроцеси у державіпотребуютьвиробленняновихсуспільнихвимог доосвіти. Сьогоднішня школа пішла вперед шляхом прогресу. Це школасамореалізації і самоактуалізаціїособистості

ВідповідноЗакону України «Про загальнусереднюосвіту»(стаття5) вихованнягромадянинамає бути спрямованимпередусім на розвитокпатріотизму, любові до свого народу, до України.

В.Сухомлинський писав: «Виховання патріотичної свідомості, почуттів і переконань нерозривно пов’язане з розумовим, моральним, трудовим, ідейно-світоглядним, естетичним, емоційним становленням особистості.

Патріотичневиховання – це сфера духовного життя, яке проникає в усе, щопізнає, узнає, робить, до чогопрагне, що любить і ненавидитьлюдина,яка формується. Патріотизм як діяльнаспрямованістьсвідомості, волі,почуттів, як єдність думки і справи, дуже складно пов’язаний з освіченістю,етичною, естетичною, емоційною культурою, світоглядноюстійкістю,творчоюпрацею».

Актуальністьнаціонально-патріотичноговихованняособистості вумовахглобалізаціїзначноюміроюзумовлюєтьсявимогамисучаснихдержавотворчихпроцесів на засадах гуманізму, демократії, соціальноїсправедливості,щомаютьзабезпечитиусімгромадянамрівністартовіможливості длярозвитку та застосуванняїхніхпотенційнихздібностей.

Отже, проблема патріотичноговиховання, як і в попередні роки,залишаєтьсязначущою і важливою. Тому, вважаємо, щобудь-яканаціональнашкола передовсіммаєвиховуватисправжніхгромадянУкраїни.

Головноюзапорукоюпроцвітаннядержави є національно-патріотичневихованнямолоді. Аджесаме вони вносятьсвоїкорективи в закони, суспільнежиття, етико-моральні засади. Можнабагатоговорити про вихованнямолоді, як абстрактноїмаси, але тіпафоснірозмовині до чого не призведуть. Під словом «молодь» ми повиннівбачатисвоїхдітей, методику вихованнямолодіототожнювати з вихованнямвласних. Якими б ми хотілибачитисвоїхдітей?

Чесними, вихованими, добрими людьми, якіповажають старше покоління. Ціякостіможнаоб’єднати в етично-моральнугрупу, без якоїжоднесуспільство неіснує. Для того щобвиховатиціякості, ми намагаємосяпривитиидітямгуманнеставлення до оточуючих, закластиоснови суспільної моралі.

Патріоти своєї держави - це свідомі громадяни. Люди, які пам’ятають своє коріння й шанують пам'ять предків, громадяни, які готові в будь - який момент віддати своє життя за Батьківщину. Ці якості можна об’єднати в національно-патріотичну групу.

Людина може відчувати себе вільною лише тоді, коли є економічно незалежною, має стабільний дохід, є юридично захищеною, має свободу думки, право вільного вибору. Цічинникиможнаоб’єднати в суспільно-економічнугрупу.

Всі батьки хочутьбачитисвоїхдітейздоровими, сильними, загартованими морально та фізично. Здорова молодь – здорова нація – здорова держава.

Гармонія й одночаснаприсутністьвсіхцихчинників привела б нас до ідеальногосуспільства. Проте, на жаль, на даномуетапірозвиткуУкраїниіснує ряд факторів, яківпливають на формуванняпроцесувихованнямолоді.

Сучасна молодь залишається сам на сам зісвоїми проблемами, не маєсоціальноїпідтримки й не можевизначитись в різноманітнихполітичних, соціальних, економічних, морально-етичнихнапрямах.

Щоб змінити становище на краще, нам необхідно зрозуміти, що не можна за короткий період часу змінити молодь, не змінивши суспільство. Ось чому, стрижнем усієї системи виховання в Українi повинна бути національна ідея, яка відіграє роль об'єднуючогo, консолідуючого фактора у суспільному розвиткові, спрямованого на вироблення життєвої позиції людини, становлення її як особистості, як громадянина своєї держави. Національний xapaктep виховання полягає у формуванні молодої людини як громадянина України. Ця проблема вже багато років «вирішується» на державному рівні, в той час, як вчителі, в своїх повсякденних справах пробуджують в учнів патріотичні почуття.

Виховний процес у школі має особливе значення за нового підходу до виховання, коли воно трактується як закономірна, послідовна і неперервна зміна мотивів розвитку взаємодіючих суб’єктів. Виховання розглядається як розвиваюча відкрита система, основним системоутворюючим фактором якого є педагогічна взаємодія.

Одна з найскладніших і найгостріших проблем, над якими треба працювати і в теоретичному і в практичному планах – це проблема виховання моральних цінностей засобами слова, адже слово вчителя, як інструмент впливу на душу вихованця, нічим не замінити.

,

На його погляд, тонкість внутрішнього світу людини, благородство морально-емоційних стосунків не утвердити без високої культури словесного виховання. слово вчителя пробуджує у малої дитини, а потім і в підлітка, юнака, дівчини відчуття людини – глибоке переживання того, що поруч із нами завжди є людина зі своїми радощами, печалями, запитами, проблемами.У нашій школі система заходів морального виховання спрямовується на формування духовної особистості, на виховання учня як громадянина, патріота. Успішне розв’язання цієї проблеми залежить від взаємовідносин школи та сім’ї, від пошуку своєрідних механізмів громадсько – патріотичного виховання, від розвитку в учнів патріотичних почуттів.

Справжня суть виховної роботи полягає не у наших розмовах з дитиною, не безпосередньому впливові на дитину, а в організації життя дитини.

У школі педагогічні працівники відшукують нові форми організації життя і діяльності учнів, відроджують або знаходять шляхи взаємодії з дітьми. Проводиться позаурочна навчально-виховна робота, де діти задіяні в гуртках, спортивних секціях. Кожен захід, проведений у школі, проникнутий любов’ю, повагою, патріотизмом. Колектив нашої школи працює над відродженням звичаїв і традицій українського народу, фактів і цікавинок, що стосувалися історії рідного села, школи.

Саме тому у нашій школі проводиться багато свят, бесід, диспутів, виховних годин, метою яких є зміцнення і поглиблення найцінніших громадянських якостей молодого покоління, формування їх активної життєвої позиції, спрямування процесу самовиховання патріота-українця.

Завжди особлива увага приділялась прищепленню знань про народні символи України і їх вшанування.

Шляхами реалізації громадянсько-патріотичного виховання у позакласній роботі є насамперед тематичні місячники та декади: місячники військово-патріотичного виховання, декада правових знань ( грудень), мітинг біля пам’ятника Скорботної матері до дня Перемоги.

Коженклассередньої та старшої ланки школимає "підшефних" ветеранів, якихвітає на свята та надаєдопомогу. До визначнихподій в життікраїнившколіпроходять уроки мужності, годинипам'яті, виховнігодини.

Вихованню національної свідомості учнів сприяють й інші свята: "Козацькому роду нема переводу», Шевченківські дні у школі, зустріч із письменниками рідного краю. В напрямкупатріотичноговиховання в школівідбуваютьсярізноманітніконкурси та змагання. В школіщорічно проходить огляд - конкурс військово – патріотичноїпіснісеред 5-11класів. До дня Збройних Сил Українивійськово – спортивнізмаганняюнаків 9-11 класів, конкурсніпрограми «Ну-мохлопці, козаки», спортивніродинні свята - змагання "Мама, папа, я - спортивна сім'я. (Показ презентації )

Громадянська освіта учнів – це навчання демократії, важливий засіб формування політичної культури. І в цьому напрямку важливою є робота з лідерами учнівської молоді та дитячої організації, які існують у школі.

Патріотизм – це коли ти не соромишсясвоєїзбірної з футболу, навітьпісля провального матчу. Патріотизм – цекожний день, проведенийпрацівником-спеціалістом на державнійслужбі. Патріотизм – цекожний«привіт» у відповідь на «прівєт» І, без сумніву, патріотизм – цечудовепочуттягумору, яке допомагаєпережити будь-якінегаразди. І якщохочякесьзерняткоморалі проросте всерцяхучнів – то буде нашим маленьким внеском у загальнодержавну справувихованнянового поколінняукраїнського народу.

Як метод виховання патріотів, застосовуємо і проектну діяльність. Змістовно, цікаво, творчо підійшли учні і вчителі школи до створення проекту «Школа майбутнього». Учасникам необхідно було уявити школу майбутнього, де будуть навчатися їхні діти, внуки, де хотіли б учитися і вони. Якою вона має бути, а якою ні?... Що збереже від сучасної школи, а чого у ній не буде? Які мови вивчатимуться? Чи носитиметься шкільна форма? Як вивчатимуться національні історія та культура?

Отже, з метою проведення роботи що до підготовки випускників школи,які мають загальноєвропейський рівень середньої освіти, необхідно формувати у них цілісне сприйняття світу й себе, гармонію світу і особистості. На сучасному етапі маємо виховати у молоді пріоритет загальнолюдських цінностей у духовному розвитку особистості на національному підґрунті, допомогти оволодіти теоретичним характером знань та переконань в усіх галузях науки, моралі, мистецтва, релігії, усвідомлено 25вибирати свої соціальні переконання. Патріотизм – це нелишевелика любов, але й високийобов’язоккожного педагога, кожногоучня.

Проект рішенняпедрадивід 14.01.2015 р.
1. ЗВР сприятиорганізаціїзаходів з патріотичноговиховання

Постійо.


2. ЗВР скласти план проведеннявідкритихвиховнихзаходів з патріотичноговиховання на ІІ семестр

До 23.01.2015 р.

3. Класнимикерівникамиурізноманітнитиформироботи з патріотичноговихованняучнів та відобразити в планах роботи.

До 23.01.2015 р.

4.ШкільномубібліотекарюСтроженко В.І.створити стенд «Видатні земляки»

До 30.01.2015 р.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©refua.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Контрольна робота
Методичні вказівки
Лабораторна робота
навчальної дисципліни
Методичні рекомендації
Загальна характеристика
курсової роботи
використаної літератури
Список використаної
Курсова робота
охорони праці
курсу групи
Пояснювальна записка
Зміст вступ
Виконав студент
Виконала студентка
самостійної роботи
Історія розвитку
навчальних закладів
форми навчання
Теоретичні основи
Міністерство освіти
Робоча програма
студент групи
Практична робота
вищої освіти
молодших школярів
навчальний заклад
виконання курсової
Конспект лекцій
виробничої практики
Загальні відомості
діяльності підприємства
роботи студентів
Охорона праці
Практичне заняття
охорони здоров
контрольної роботи
використаних джерел
інтелектуальної власності
Самостійна робота
Курсовая работа
студентів спеціальності
Історія виникнення
навчального закладу
студентка курсу
загальна характеристика
загальноосвітніх навчальних
світової війни
студентка групи
фізичного виховання