Розді Теоретичні основи здійснення облікової політики підприємств…Скачати 214.5 Kb.
Сторінка1/9
Дата конвертації17.04.2018
Розмір214.5 Kb.
Назва файлукурсова.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………3

Розділ1. Теоретичні основи здійснення облікової політики підприємств….....5

1.1. Суть та роль облікової політики підприємства……………………………5

1.2. Техніка здійснення облікової політики підприємства……………………9

Розділ2. Аналіз техніки реалізації облікової політики ПП "Східний масив"..15

2.1. Характеристика діяльності підприємства……...…………………………15

2.2. Техніка здійснення облікової політики ПП "Східний масив"……………18

Розділ 3. Напрямки вдосконалення техніки реалізації облікової політики на підприємстві…………………………………………………………………..…27

3.1. Удосконалення нормативно-правового регулювання облікової політики підприємства…………………………………………………………………..…27

3.2. Вдосконалення техніки реалізації облікової політики на підприємстві...33

Висновки…………….…………………….……………………………………..35

Список використаних джерел …………………………………....…………….37

Додатки
ВСТУП


Однією з важливих складових ефективної діяльності будь-якої організації незалежно від форми її власності та виду діяльності є адекватне, своєчасне, впорядковане інформаційне забезпечення. Відомо, що більш ніж 80 % інформації на підприємстві формується на основі облікових даних. Тому якісне інформаційне забезпечення функціонування підприємства значною мірою залежить від правильно організованого ведення бухгалтерського обліку.

Реформування системи бухгалтерського обліку має широкий спектр, одним із аспектів якого є можливість ведення фінансового обліку на альтернативній основі. Згідно діючих стандартів бухгалтерського обліку підприємству надана можливість вибору на його розсуд принципів, методів і прийомів обліку тих чи інших видів активів і зобов’язань з різних альтернативних варіантів, законодавчо затверджених.

Ефективна та раціональна організація бухгалтерського обліку на підприємстві починається з розроблення його облікової політики, що є основою ведення бухгалтерського обліку.

Вирішуючи завдання побудови ефективної системи бухгалтерського обліку, що надає користувачам достовірну, корисну та своєчасну інформацію, підприємство розробляє свої власні правила та принципи організації та ведення обліку.

Ґрунтовні дослідження щодо вирішення проблемних питань та різних аспектів в організації обліку й обліковій політиці підприємств знайшли відображення в працях українських вчених: М. Т. Білухи, Ф. Ф. Бутинця, Л. М. Кіндрацької, Ю. А. Кузьмінського, М. В. Кужельного, В. Г. Лінника та ін., а також зарубіжних: Р. А. Алборова, П. С. Безруких, Н. П. Кондракова, С. Л. Коротаєва, М. І. Кутера, Е. С. Хендриксена. Проте механізм формування та ефективної реалізації облікової політики підприємства залишається актуальним і потребує подальших досліджень.

Метою роботи є визначення значення облікової політики, дослідження проблем її формування та розробка пропозиції щодо їх вирішення.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:

- Вивчити теоретичні аспекти облікової політики, техніку її реалізації;

- Оцінити поточний стан облікової політики на підприємстві;

- Провести аналіз позитивних і негативних сторін існуючої облікової політики підприємства;

- Розробити рекомендації оптимізації облікової політики підприємства.

У процесі виконання роботи були використані праці вітчизняних і зарубіжних вчених за темою роботи, довідково-інформаційні матеріали, нормативні документи, матеріали науково-практичних конференцій, ресурси мережі Internet, відомості статистичної та бухгалтерської звітності підприємства.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©refua.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Контрольна робота
Лабораторна робота
Методичні вказівки
Методичні рекомендації
навчальної дисципліни
Загальна характеристика
курсової роботи
використаної літератури
Курсова робота
Список використаної
охорони праці
Зміст вступ
курсу групи
Пояснювальна записка
Виконав студент
Виконала студентка
Історія розвитку
самостійної роботи
навчальних закладів
Міністерство освіти
форми навчання
Теоретичні основи
навчальний заклад
Практичне заняття
вищої освіти
студент групи
Робоча програма
Практична робота
діяльності підприємства
молодших школярів
Конспект лекцій
інтелектуальної власності
використаних джерел
навчального закладу
роботи студентів
виконання курсової
контрольної роботи
світової війни
загальноосвітніх навчальних
Загальні відомості
студентка групи
Самостійна робота
Історія виникнення
студентка курсу
студентів спеціальності
Охорона праці
охорони здоров
Вступ актуальність
Курсовая работа
фізичного виховання
Основні поняття