Самостійне вивчення №2 Управління устаткування електрообьектівСкачати 63.89 Kb.
Сторінка1/8
Дата конвертації31.01.2018
Розмір63.89 Kb.
Назва файлуСв організація.docx
  1   2   3   4   5   6   7   8

Самостійне вивчення №2

Управління.устаткування електрообьектів

Задля підтримки основних виробничих фондів (особливо їхнього активною частиною) в працездатному стані необхідний повсякденний нагляд, те що і періодичний ремонт.

Організація і планування ремонту й експлуатації основних фондів на промислових підприємствах ведуться за трьома основними напрямам:

- технологічного устаткуванню – службами головного механіка;

- з енергетичного устаткуванню іенергоснабжению – службами відділу головного енергетика;

- по промисловим та інших будівлям і спорудам – службами про ремонт і експлуатації будинків та споруд.

Сучасне підприємство має великим енергетичним господарством, до складу якої входять:

-теплосиловое господарство, з котельнями, компресорними, паровими повітряними мережами, водопостачанням, каналізацією,нефтехозяйством;

- газове господарство, з мережами трубопроводів, кисневими станціями, холодильними установками, промислової вентиляцією;

-електросиловое господарство – підстанції, електричні мережі, акумуляторні ділянки, трансформаторні підстанції.

- грубне господарство;

- зв'язок (АТС, диспетчерська й гучномовна зв'язок, радіомережі та інших.);

-електроремонтние майстерні.

Залежно від розмірів підприємства, наявності устаткування й кількості працюючих встановлюються організаційну структуру і кількість працівників в службах, зайнятих ремонтом і експлуатацією основних фондів.

Основний обсяг ремонтних робіт виконує служба головного механіка – ремонтно-механічна служба (РМС). Адміністративне управління РМС здійснює головний механік, функціональне управління – начальники бюро РМС.Конструкторно-технологические бюро виконують конструкторські і технологічні роботи, пов'язані з модернізацією, ремонтом та соціальним доглядом по устаткування. Група підготовки ремонту здійснює загальне керівництво контроль над дотриманням системиППР. У складі цієї групи організуєтьсяенерго-группа для догляду, нагляду і ремонту енергетичного устаткування. У виробничих цілях те що по устаткування та її поточний ремонт виконуються що з основними робітниками спеціальним цеховим ремонтним персоналом. Частина ремонтних робочих здійснює цілодобове чергування, інші утворюють ремонтну бригаду, працюючу до однієї чи дві зміни. На чоліелектроремонтной служби цеху полягає енергетик цеху, що у адміністративному відношенні підпорядковується начальникові цеху, а технічному – головному енергетику заводу. Енергетик цеху відпо-відає безперебійну роботу цехового устаткування, керує ремонтами в цеху, веде технічну документацію станом цехового устаткування й становить звітність по ремонтним роботам.

Ремонтні роботи можуть відбуватися спеціалізованими ремонтними трестами, заводами – виготовлювачам устаткування й заводами, що експлуатують заводами. Поточний ремонт виконується персоналом ремонтних робочих цехів під керівництвом механіка цеху. Капітального ремонту основних виробничих фондів може виконуватися або силами ремонтної служби підприємства (господарським способом), або спеціалізованими підприємствами централізовано (підрядним способом).

Задля більшої підвищеної відпо-відальності ремонтних слюсарів за стан устаткування, високої продуктивність праці, мінімальних простоїв і витрат за ремонт, пропонується проводити ремонт господарським способом.

Основними методами ремонту устаткування застосовуваними у хімічній промисловості, є вузловий (>подузловой) і агрегатний.

Вузловий метод передбачає заміну зношених окремих вузлів новими чи заздалегідь відремонтованими. Для використання цієї методу потрібна наявність певної кількості однойменних вузлів і можливість їх взаємозамінності, тобто. можливість вільно використовувати обмінний фонд. При вузловому методі скорочуються простої обладнання ремонті. До вад вузлового методу ремонту ставляться високу вартість виготовлення великої кількості резервних вузлів.

>Агрегатний метод передбачає проведення капітального ремонту технологічного устаткування над обсязі, а, по частинам. У цьому заміні підлягають лише частини установок чи окремі види устаткування агрегатів. Агрегати зупиняють на: ремонт кілька разів на стислі терміни, скорочуючи, в такий спосіб, загальне час простою ремонту.

Обидва методу забезпечують виконання ремонту у стислі терміни. Пропонується прийняти агрегатний метод, який вимагає наявності великої кількості резервних вузлів.

Витрати на перегляд електроустаткування відшкодовуються з допомогою амортизації. Законом, внесення змін і доповнень до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» введено ці нові форми і розпочнеться новий порядок визначення амортизації.

У встановленому законом порядку. Підприємства заслуговують протягом звітного року зарахувати до валовим недоліків будь-які витрати, пов'язані з поліпшенням основних фондів (поточний ремонт, перегляд, реконструкції, модернізація, технічне переозброєння тощо.) у сумі, яка перевищує 5% сукупної балансову вартість початку звітного року.

Витрати, перевищують цю суму, ставляться збільшення балансову вартість групи 2 і трьох і підлягають амортизації за нормами, передбачених для відповідних основних фондів.

Працездатність устаткування, його надійність і безпека забезпечуються виходячи з положень Єдиної системи планово-попереджувального ремонту (>ЕСППР).

СистемоюППР передбачається комплекс підприємств із догляду, нагляду і ремонту устаткування. Це те що і нагляд по устаткування у його експлуатації, тобто.межремонтное технічне обслуговування; періодичні огляди, випробування; періодичні ремонти устаткування (поточний та капітальний).

>Межремонтное обслуговування включає регулярний поверховий огляд устаткування, мастило.Обтирку, чистку і перевірку справності всіх машин, апаратів, перевірку наявності і справності огорожі, дрібний ремонт (підтягування сальників, болтів, заміна прокладок). Здійснюється операторами, машиністами, черговими слюсарями, електриками.

Поточний ремонт є комплексом робіт з збереженню устаткуванню і відданість забезпечує його нормальну працездатність до чергового ремонту. Зупинка устаткування проведення поточних ремонтів у безперервному виробництві ввозяться визначений термін, тобто. за графіками, при періодичної роботі устаткування цей ремонт зазвичай виробляється у неробочі зміну чи обрання дні.

Капітального ремонту – це комплекс робіт, вкладених у відновлення справності і сповненого чи близького до повного відновленню ресурсу устаткування заміняючи чи відновленням його частин (включаючи базові) та його регулюванням. При економічної доцільності перегляд узгоджується з модернізацією. Капітального ремонту виробляється за повного забезпечення ремонту матеріалами, запасними частинами, робочої силою; вартість ремонту визначається кошторисом. Після капітального ремонту устаткування піддається випробуванню на холостому ходу, потім під навантаженням, після чого приймається комісією у складі головного механіка або його заступника, цеху й обличчя відповідального за ремонт. Відповідно до «Системи технічного обслуговування і ремонту енергетичного устаткування підприємств» визначимо нормативи тривалості, періодичності і трудомісткості ремонту електроустаткування, вказаної у завданні. При визначенні нормативів застосовуємо коефіцієнти, вказаних у примітках.

Нормативи періодичності, тривалості і трудомісткості ремонту електроустаткування насосної установки зведені в таблицю 1.

Таблиця 1Найменування

устаткуванняПеріодичність

ремонту (годину)Простий в

ремонті (годину)Трудомісткість

(>чел./час)кап

протікав

кап

протікав

кап

протікав

Відцентровий насос

51840

4320

88

16

125

25

>Димосос

51840

4320

24

2

7,7

2,2

>Подпит. насос

51840

4320

24

2

9

2

Для асинхронного двигуна, працював у безупинному режимі ресурс часу між капітальними ремонтами приймаємо 51840 годин.

За наявності значної частини однотипного устаткування кількість ремонтів в планованому року розраховується за формулам:

де:

nдо і nт – кількість капітальних і поточних ремонтів за кожним видом устаткування;Є – кількість одиниць однотипного устаткування;

Доu-коефіцієнт використання устаткування;

Тдо – календарний фонд часу (12 міс. чи 8640 годину);

Адо й От – кількість капітальних і поточних ремонтів в ремонтному циклі;

Ц – тривалість ремонтного циклу (час між2-мя капремонтами);

>Ц=Цдо=51840

Кількість ремонтів в ремонтному циклі вираховується за формулою

де:


Ц – тривалість ремонтного циклу;

Цдо і Цт – ресурс (періодичність) між капітальними і поточними ремонтами.

Коефіцієнт використання устаткування визначається за такою формулою:

>t>k і >tт - простий обладнання капітальному і поточний ремонт відповідно.

Самостійне вивчення №3

Посадові обовязки працівників ОДГ і РЕМ.

На сьогодні існує значна кількість різних професій і посад, а тому постає питання про їх розмежування шляхом чіткого визначення функціональних обов’язків, які повинні виконувати відповідні працівники. З огляду на це, вкрай необхідною є наявність на підприємствах такого правового документа, який би регламентував конкретні обов’язки, завдання, права, відповідальність, організаційно-правовий статус працівника та забезпечував би йому належні умови для ефективної праці, а саме ― посадової інструкції. Вона дозволить виключити вільне трактування співробітниками їх функцій і повноважень, допоможе безпосереднім керівникам уникнути необхідності постійного роз’яснення підлеглим їхніх зобов’язань, а також заощадить час при ознайомленні кожного нового працівника з його завданнями та обов’язками.

Посадова інструкція ― це документ, який регламентує організаційно-правовий статус працівників і визначає їх конкретні завдання та обов’язки, права, повноваження, відповідальність, знання та кваліфікацію, які необхідні для забезпечення ефективної роботи працівників. Вимоги посадових інструкцій враховуються під час добору кандидатів на вільні посади, переведенні на іншу роботу, атестації працівників та притягненні їх до дисциплінарної відповідальності в разі невиконання чи неналежного виконання обов’язків, порушення правил внутрішнього трудового розпорядку тощо.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©refua.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Контрольна робота
Методичні вказівки
Лабораторна робота
Методичні рекомендації
навчальної дисципліни
Загальна характеристика
курсової роботи
використаної літератури
Список використаної
Курсова робота
охорони праці
курсу групи
Виконав студент
Пояснювальна записка
Зміст вступ
Виконала студентка
самостійної роботи
Історія розвитку
форми навчання
Теоретичні основи
навчальних закладів
Практична робота
Робоча програма
студент групи
Міністерство освіти
Загальні відомості
вищої освіти
Конспект лекцій
навчальний заклад
виконання курсової
діяльності підприємства
молодших школярів
Практичне заняття
роботи студентів
виробничої практики
Самостійна робота
використаних джерел
контрольної роботи
інтелектуальної власності
Курсовая работа
Охорона праці
охорони здоров
студентів спеціальності
Історія виникнення
навчального закладу
курсового проекту
дітей дошкільного
студентка курсу
загальна характеристика
фізичного виховання
напряму підготовки