Тестовий контроль до підсумкового модуля «Медична психологія»Сторінка1/11
Дата конвертації30.11.2018
Розмір0.63 Mb.
Назва файлу001.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Тестовий контроль до підсумкового модуля «Медична психологія»
1. До методів дослідження в медичній психології належать всі за винятком одного:

А. патопсихологічне дослідження

B. клінічне інтерв’ювання

С. нейропсихологічне дослідження

В. тестування індивідуально-психологічних особливостей

*E. аліментарно-кофеїнове розгальмування


2. Принципом клінічного інтерв’ювання є всі за виключенням одного:

А. алгоритмізованість

B. доступність

С. безпристрасність

*D. стереотипність

Е. перевіряємість


3. Клінічне інтерв’ювання складається з:

А. 1 етапу

В. 2 етапів

С. 3 етапів

*D. 4 етапів

Е. 5 етапів


4. Тривалість першого інтерв’ю повинна складати:

А. 20 хв.

В. 30 хв.

С. 40 хв.

*D. 50 хв.

Е. 60 хв.


5. Гарантія конфіденційності надається клієнту на:

*А. 1 етапі інтерв’ю

В. 2 етапі інтерв’ю

С. 3 етапі інтерв’ю

D. 4 етапі інтерв’ю

Е. 5 етапі інтерв’ю


6. Антиципацій ний тренінг проводиться на:

А. 1 етапі інтерв’ю

В. 2 етапі інтерв’ю

С. 3 етапі інтерв’ю

*D. 4 етапі інтерв’ю

Е. 5 етапі інтерв’ю

7. Метод піктограм використовується для дослідження:

*А. пам’яті

В. уваги

С. інтелекту

D. емоцій

Е. свідомості


8. Методика Мюнстерберга використовується для дослідження:

А. пам’яті

*В. уваги

С. інтелекту

D. емоцій

Е. свідомості


9. Сукупність поведінкових, мотиваційних та пізнавальних особливостей психічної діяльності хворих, визначених у психологічних поняттях називають:

А. психопатологічним симптомом

В. психопатологічним синдромом

*С. патопсихологічним синдромом

D. патопсихологічним симптомом

Е. патопсихологічним феноменом


10. Емоційно-вольові розлади, порушення структури та ієрархії мотивів, неадекватність самооцінки та рівня домагань, порушення мислення у вигляді «відносного афективного недоумства», порушення прогнозування та опори на минулий досвід входять до структури:

А. шизофренічного симптомокомплексу

В. невротичного симптомокомплексу

*С. психопатичного симптомокомплексу

D. органічного симптомокомплексу

Е. олігофренічного симптомокомплексу


11. Опора в мисленні на латентні ознаки, виявлена при проведенні методики «піктограми» вказує на наявність:

*А. шизофренічного симптомокомплексу

В. невротичного симптомокомплексу

С. психопатичного симптомокомплексу

D. органічного симптомокомплексу

Е. олігофренічного симптомокомплексу

12. Тест Люшера використовують для оцінки:

А. ступеня мне стичних порушень

В. ступеня інтелектуального розвитку

С. особливостей мислення

D. ясності свідомості

*Е. емоційних переживань


13. Дослідження, направлене на оцінку стану вищих психічних функцій, особливостей функціонування, асиметрії півкуль називається:

*А. нейропсихологічним

В. патопсихологічним

С. психопатологічним

D. психіатричним

Е. психосоматичним


14. Здатність впізнавати предмети на дотик називається:

А. тактильністю

*В. стереогнозисом

С. емпатією

D. рефлексією

Е. агнозією


15. Міннесотський багатопрофільний опитувальник особистості дозволяє виявити:

А. нейропсихологічні симптоми

В. патопсихологічні феномени

*С. особистісний профіль

D. властивості темпераменту

Е. інтелектуальні здібності


16. Оцінка афективної ригідності за даними тесту ММРІ здійснюється за:

А. 1 шкалою

В. 2 шкалами

С. 3 шкалами

D. 4 шкалами

*Е. 5 шкалами


17. До методів дослідження уваги належать усі методики за виключенням однієї:

*А. піктограма

В. тест Шульте

С. коректурна проба

D. тест Равена

Е. методика Мюнстерберга


18. Оцінка ефективності психологічних способів впливу на людину включає всі з нижче перерахованих за виключенням одного:

А. критерій ступеня симптоматичного покращення

В. критерій ступеня усвідомлення психологічних механізмів хвороби

В. критерій ступеня зміни порушених відношень особливості

*D. критерій ступеня покращення партнерських (сексуальних) відношень

Е. критерій ступеня покращення соціального функціонування.


19. Сукупність психічних властивостей і вчинків людини, які основані на єдності тіла і психіки, що формуються і проявляються у суспільних зв’язках носить назву:

А. Індивідум.

В. Індивідуальність.

С. Ідентичність.

*D. Особистість.

Е. Оригінальність.


20. Індивідуально–типологічна характеристика людини і вищих тварин, що виявляється у силі, напруженості, швидкості та врівноваженості перебігу її психічних процесів називається:

*А. Темпераментом.

В. Характером.

С. Здібностями.

D. Талантом.

Е. Геніальністю.


21. Які розрізняють типи темпераменту?

А. Сангвіністичний

В. Флегматичний

С. Холеричний

D. Меланхолічний

*Е. Все вірно.


22. Що є стержнем особистості, головним визначником її індивідуальності.

*А. Характер.

В. Темперамент.

С. Індивідуальність.

D. Здібності.

Е. Талант.

23. Комплекс сталих психічних властивостей людини, що виявляються в її поведінці та діяльності, у ставленні до суспільства, до праці, колективу, до самої себе називають:

А. Темперамент.

*В. Характер.

С. Індивідуальність.

D. Здібності.

Е. Талант.


24. Індивідуально – психологічні особливості людини, які відповідають потребам даної діяльності і являються умовою її успішного виконання називають:

А. Темперамент.

В. Характер.

С. Індивідуальність.

*D. Здібності.

Е. Талант.


25. Якою вважають людину, якщо вона швидко і успішно опановує будь – яку діяльність, легко, порівнюючи з іншими, опановує відповідні навички і уміння, прагне здобути успіхів (досягнень), які переважають середній рівень?

А. Геніальною.

В. Талановитою.

*С. Здібною.

D. Працьовитою.

Е. Все вірно.


26. Від чого залежать досягнення людини?

А. Властивостей особистості та її ставлення до діяльності.

В. Стану психічних процесів.

С. Функції аналізаторів.

D. Швидкості реакцій.

*Е. Все вірно.


27. Що є певними передумовами розвитку здібностей людини?

А. Темперамент.

В. Характер.

С. Здібності.

*D. Задатки.

Е. Талант.


28. Високий рівень здібностей називають:

А. Темпераментом.

В. Характером.

С. Здібностями.

D. Задатками.

*Е. Талантом.


29. Як називається найбільш сприятливе поєднання здібностей, які дають можливість успішно, творчо виконувати певну діяльність; коли людина має схильність і потребу у цій діяльності, велику працездатність і наполегливість.

А. Темпераментом.

В. Характером.

С. Здібностями.

D. Задатками.

*Е. Талантом.


30. Що визначає мету, яку ставить перед собою людина, властиві їй прагнення, мотиви, у відповідності з якими вона діє?

*А. Спрямованість особистості.

В. Зовнішня мотивація.

С. Внутрішня мотивація.

D. Потреби.

Е. Мотивації.


31. У хворого підвищений, ейфоричний настрій, він легковажно ставиться до недуги та лікування. Надіється, що "само все обійдеться", тому порушує режим, що призводить до загострення перебігу хвороби. Який тип реагування на недугу?

А. Утилітарний.

В. Анозогнозичний.

C. Неврастенічний.

*D. Ейфоричний.

E. Дисфоричний.


32. Хворий активно відкидає думки про недугу та її можливі наслідки, прояви хвороби оцінює як "несерйозні відчуття", тому відмовляється від обстеження і лікування або обмежується "самолікуванням". Який тип реагування на хворобу?

А. Егоцентричний.

В. Гармонійний.

С. Апатичний.

D. Ейфоричний.

*E. Анозогнозичний.

33. Хворий цілком байдужий до своєї недуги та її наслідків, апатичний, втратив інтерес до життя, до всього, що раніше його цікавило. Пасивно приймає ліки та процедури. Який тип реагування на хворобу?

A. Іпохондричний.

B. Анозогнозичний.

C. Егоцентричний.

*D. Апатичний.

E. Депресивний.


34. Хворий тривожний, депресивний, неспокійний, побоюється можливих ускладнень, сумнівається в ефективності лікування, настрій пригнічений. Який тип реагування на хворобу?

А. Іпохондричний.

B. Неврастенічний.

*C. Тривожно-депресивний.

D. Дисфоричний.

E. Анозогнозичний.


35. Хворий депресивний, пригнічений, тривожний, не вірить у сприятливе закінчення недуги, не виявляє особливого інтересу до обстеження і лікування. Який тип реагування на хворобу?

A.Ейфоричний.

B. Дисфоричний.

*C. Тривожно-депресивний.

D. Іпохондричний.

Е. Неврастенічний.


36. Хворий переконаний у наявності в нього серйозної недуги, постійно зосереджений на хворобливих відчуттях, переживання та безперервні розмови про хворобу призводять до перебільшеного суб'єктивного сприймання наявних і пошуку уявних недуг. Бажання лікуватись поєднуються з невірою в успіх. Який тип реагування на хворобу?

A. Тривожно-депресивний.

*B. Іпохондричний.

C. Апатичний.

D. Егоцентричний.

E. Дисфоричний.


37. Хворий дратівливий при болю, стражданнях, нетерплячий, нездатний чекати результатів обстеження і лікування. Який тип реагування на хворобу?

A. Депресивний.

B. Іпохондричний.

C. Егоцентричний.

*D. Неврастенічний.

E. Ейфоричний.

38. Тривога хворого більше стосується не реальних, а можливих ускладнень недуги, а також мало реальних життєвих труднощів, пов'язаних з нею. Розуміє абсурдність своїх хвилювань, але не може подолати їх. Який тип реагування на хворобу?

A. Неврастенічний.

B. Дисфоричний.

C. Апатичний.

*D. Нав'язливо-тривожний.

E. Тривожно-депресивний.


39. У хворого пригнічено-злобний настрій, схвильований, схильний до спалахів крайньої невдоволеності людьми, які його оточують, і собою теж. Скрупульозно виконує призначення, але з підозрілою недовірою ставиться до нових призначень. Який тип реагування на хворобу?

A. Зневажливий.

*B. Дисфоричний.

C. Утилітарний.

D. Депресивний.

E. Іпохондричний.


40. Хворий демонструє свою хворобу близьким і рідним з метою привернути до себе їх увагу, вимагає виняткового піклування про себе. Який тип реагування на хворобу?

A. Утилітарний.

*B. Егоцентричний.

C. Гармонійний.

D. Анозогнозичний.

E. Зневажливий.


41. Хворий гармонійно, правильно оцінює свою недугу, прагне активно сприяти лікуванню, а при несприятливому прогноз! переключав увагу на інші фактори. Який тип реагування на хворобу?

A. Неврастенічний.

*B. Гармонійний.

C. Ейфоричний.

D. Егоцентричний.

E. Апатичний.

42. Хвора задоволена, що захворіла, стверджуючи: "Зможу приділити більше уваги дітям, не буду відводити їх у дитячий садок, зроблю ремонт у квартирі, трохи почитаю, займусь улюбленою справою". Який тип реагування на хворобу?

A. Утилітарний.

B. Ейфоричний.

C. Гармонійний.

*D. Нозофільний.

E. Егоцентричний.


43. Психічний процес, що забезпечує відображення в свідомості оживання образів, які були сприйняті в минулому, називається

*А. Уявлення.

В. Мислення.

С. Психіка.

D. Пам'ять.

Е. Емоції.


44. Елементарний психічний акт, який полягає у відображенні окремих властивостей предметів і явищ зовнішнього світу і внутрішнього стану організму, що безпосередньо впливають на аналізатори – органи чуттів людини, називається

А. Сприйняття.

*В. Відчуття.

С. Пам'ять.

D. Емоції.

Е. Увага.


45. Як називається здатність отримувати відчуття?

А. Збудливістю.

В. Подразливістю.

*С. Чутливістю.

D. Сенситивністю.

Е. Рефрактерністю.


46. Такі параметри, як поріг відчуття, контраст відчуттів, адаптація, характеризують

А. Акомодацію аналізаторів.

В. Збудливість організму.

С. Працездатність організму.

*D. Чутливість аналізаторів.

Е. Всі відповіді вірні.47. До кількісних розладів відчуттів відносяться:

*А. Гіперестезія, гіпестезія, анестезія.

В. Парестезії, сенестопатії, сенестезії.

С. Галюцинації.

D. Синестезії.

Е. Ілюзії.


48.До якісних розладів відчуттів відносяться:

А. Гіперестезія, гіпестезія, анестезія.

В. Галюцинації.

*С. Парестезії, сенестопатії, сенестезії.

D. Синестезії.

Е. Ілюзії.


49. Як називається психічний процес, завдяки якому відбувається відображення предметів і явищ об´єктивної дійсності, які діють на аналізатор людини, у цілому, причому результат їхньої дії на органи чуттів синтезується з минулим практичним досвідом в одне ціле?

*А. Сприйняття.

В. Відчуття.

С. Пам'ять.

D. Емоції.

Е. Увага.


50. До розладів сприйняття належать:

А. Ілюзії.

В. Галюцинації.

С. Психосенсорні розлади.

D. Дереалізація, деперсоналізація.

*Е. Всі відповіді вірні.
51. Хибне сприйняття оточуючих предметів і явищ реального світу, називають:

*А. Ілюзії.

В. Галюцинації.

С. Психосенсорні розлади.

D. Деперсоналізація.

Е. Всі відповіді вірні.


52. Який вид ілюзії виникає у людини, що знаходиться в потягу і через вікно спостерігає за рухом іншого потяга?

А. Фізичні ілюзії.

*В. Фізіологічні ілюзії.

С. Психічні ілюзії.

D. Афективні ілюзії.

Е. Всі відповіді вірні.


53. Неприємне відчуття, яке пов’язане із реальним або потенційним пошкодженням тканин, називається:

А. Страхом.

*В. Болем.

С. Жахом.

D. Панікою.

Е. Все невірно.


54. Больовий поріг визначається:

*А. Мінімальною силою подразника, що викликає біль.

В. Мінімальною силою подразника, що викликає адекватне відчуття.

С. Максимальною силою подразника, що викликає адекватне відчуття.

D. Середньою силою подразника, що викликає біль.

Е. Все невірно.


55. Як називається психічний процес, за допомогою якого людина відображає минулий досвід та реальну дійсність

А. Відчуття.

В. Сприйняття.

С. Увага.

*D. Пам’ять.

Е. Емоції.


56. Які процеси лежать в основі запам'ятовування?

А. Фіксація енграм.

В. Зберігання (ретенція).

С. Відтворення (репродукція), впізнавання.

D. Забування.

*Е. Все вірно.


57. Пам'ять на невеликий проміжок часу (секунди, хвилини), але достатній для точного відтворення подій, які тільки що відбулися, називається:

*А. Короткочасна пам’ять.

В. Довготривала пам’ять.

С. Оперативна пам’ять.

D. Проміжна пам’ять.

Е. Все невірно.


58. Який вид пам’яті характеризується значним проміжком часу і тривалістю збереження сприйнятого матеріалу?

А. Короткочасна пам’ять.

*В. Довготривала пам’ять.

С. Оперативна пам’ять.

D. Проміжна пам’ять.

Е. Все невірно.


59. Запам´ятовування відомостей на певний час, необхідний для виконання операції, окремого акту діяльності, називається:

А. Короткочасна пам’ять.

В. Довготривала пам’ять.

*С. Оперативна пам’ять.

D. Проміжна пам’ять.

Е. Все невірно.


60. Яка існує залежність між обсягом і тривалістю пам'яті та здатністю людини до концентрації уваги, установкою, важливістю інформації, повторенням, застосуванням додаткових мнемотехнічних прийомів.

*А. Прямо пропорційна.

В. Обернено пропорційна.

С. Логарифмічна.

D. Не існує залежності.

Е. Все невірно.


61. Як називається порушення пам'яті, що супроводжується її послабленням?

А. Гіпермнезія.

*В. Гіпомнезія.

С. Амнезія.

D. Парамнезія.

Е. Все невірно.


62. Який психічний процес і як порушений у хворого, якщо він не здатний достовірно викласти анамнестичні дані, забуває приймати ліки, плутає і не виконує лікарські рекомендації?

*А. Послаблення пам'яті.

В. Послаблення мислення.

С. Розлади мислення.

D. Розлади волі.

Е. Все невірно.


63. Що таке амнезія?

А. Посилення пам’яті на певні відрізки часу.

В. Зниження пам’яті на певні відрізки часу.

С. Зниження пам’яті.

*D. Втрата пам’яті на певні відрізки часу.

Е. Все вірно.
64. Як називається направленість і зосередженість психічної діяльності на певному об’єкті або виді діяльності?

А. Відчуття.

В. Сприйняття.

С. Пам'ять.

*D. Увага.

Е. Мислення.


65. Процес свідомого або несвідомого відбору однієї інформації, яка надходить через органи чуття при одночасному ігноруванні іншої, називається

А. Відчуття.

В. Сприйняття.

С. Пам'ять.

*D. Увага.

Е. Мислення.


66. Які властивості уваги оцінюють?

А. Тривалість.

В. Ємкість.

*С. Обсяг, стійкість, розподіл і переключення уваги.

D. Концентрація.

Е. Розсіюваність.


67. Які з порушень уваги є найбільш розповсюдженими:

А. Підвищене виснаження уваги.

В. Порушення концентрації уваги.

С. Відволікання уваги.

D. Інертність уваги.

*Е. Все вірно.


68. Як називається недостатнє переключення уваги з одного об’єкту або виду діяльності на інший?

А. Підвищене виснаження уваги.

В. Порушення концентрації уваги.

С. Відволікання уваги.

*D. Інертність уваги.

Е. Все вірно.


69. Як називається порушення всіх основних параметрів уваги при психічному навантаженні внаслідок патологічної втоми?

*А. Підвищене виснаження уваги.

В. Порушення концентрації уваги.

С. Відволікання уваги.

D. Інертність уваги.

Е. Все вірно.


70. Послаблення або втрата здатності зосереджувати увагу на конкретних об’єктах та явищах носить назву:

А. Підвищене виснаження уваги.

*В. Порушення концентрації уваги.

С. Відволікання уваги.

D. Інертність уваги.

Е. Все вірно.


71. Зниження вибірковості уваги, нездатність тривало зосередитися на одному об’єкті, відволікання уваги на сторонні подразники та деталі називають:

А. Підвищене виснаження уваги.

В. Порушення концентрації уваги.

С. Відволікання уваги.

D. Інертність уваги.

*Е. Зверхвідволікання уваги.


72. Як називається психічний процес, вища форма творчої активності людини, через яку відображуються найбільш суттєві ознаки предметів і явищ об’єктивного світу та розкриваються їх взаємозв’язки?

А. Відчуття.

В. Сприйняття.

С. Пам'ять.

D. Увага.

*Е. Мислення.


73. Рівень здатності людини відображувати об’єктивну реальність на підставі набутих знань і досвіду називається

А. Відчуття.

В. Сприйняття.

С. Пам'ять.

*D. Інтелект.

Е. Мислення.


74. Як називають психічний процес, за допомогою якого людина переживає своє ставлення до оточуючого світу або до самої себе?

*А. Почуття та емоції.

В. Сприйняття.

С. Пам'ять.

D. Інтелект.

Е. Мислення.


75. Свідома, цілеспрямована психічна активність, пов‛язана з подоланням перешкод, носить назву:

А. Почуття та емоції.

В. Сприйняття.

С. Пам'ять.

D. Мислення.

*Е. Воля.
76. Комунікативна компетентність лікаря підвищується з розвитком такої якості, як:

А. ригідність

В. агресивність

*С. здатність до емпатії

D. тривожність

Е. вразливість


77. Синдром емоційного згорання – є наслідком:

*А. невпевненості в собі і підвищеній відповідальності

В. надмірній вразливості

С. професійній некомпетентності

D. критики з боку старших

Е. обмеженій відповідальності


78. У професійному спілкуванні лікаря з хворими переважають пози:

А. симетричні

*В. природні симетричні

С. природні асиметричні закриті

D. природні асиметричні відкриті

Е. вимушені


79. Протягом фази орієнтації лікар:

*А. спостерігає невербальну поведінку хворого

В. вирішує, які лабораторні обстеження слід призначити хворому

С. формулює ряд гіпотез (визначає зону пошуку)

D. ставить діагноз

Е. повідомляє діагноз  80. Здатність встановлювати і підтримувати необхідні контакти з іншими людьми, зокрема в умовах лікувальної взаємодії називається:А. інтерактивною толерантністю

В. інтерактивною компетентністю

*С. комунікативною спроможністю

D. комунікативною толерантністю

Е. комунікативною компетенцією


  81. Поєднання таких якостей як емоційна дистанційованість лікаря від глибинних проблем пацієнта, орієнтація на симптоми, орієнтація на технократичний підхід до лікування входить в структуру одного з наступних психологічних типів лікаря

А. співпереживаючого

В. емоційно-нейтрального

С. апатичного

*D. директивного

Е. не директивного
82. До «важких» відносяться пацієнти, що мають

А. епилептоїдні риси

*В. депресивні риси з суїциїдальною настроєністю

С. гіпертимні риси

D. астено-невротичні риси

Е. демонстративні риси


83. Поведінка при агравації характеризується:

*А. свідомим зображенням симптомів неіснуючого захворювання

В. зменшенням симптомів хвороби

С. перебільшенням симптомів хвороби

D. не усвідомленням симптомів хвороби

Е. приховуванням симптомів хвороби


84. Професійна адаптація полягає в:

А. відробітку практичних навиків

В. підвищенні рівня знань

С. встановленні емоційної дистанції з хворими

*D. вдосконаленні професіоналізму, встановленні адекватної емоційної дистанції з хворими, формуванні індивідуального лікарського «іміджу»

Е. формуванні індивідуального лікарського «іміджу»


85. Лікар як хворий – це:

А. вдячний пацієнт, що полегшує працю лікаря, що лікує;

В. такий же, як і решта всіх пацієнтів;

*С. «найважчий» і «найнетиповіший» хворий;

D. «найтиповіший» хворий.

Е. неспокійний хворий


86. Емпатія – це:

*А. здібність до співчуття, співпереживання

В. схильність до підвищеного настрою

С. схильність переживати почуття провини

D. потреба в емоційній підтримці з боку навколишніх людей

Е. нездатність до співчуття, співпереживання
  87. Виділяють всі нижченаведені типи психологічної установки в процесі лікувальної взаємодії за виключенням:

А. позитивна

В. негативна

С. адекватна

D. неадекватна

*Е. кататимна


  88. У поняття «Ідеального пацієнта» лікар, як правило, включає всі нижченаведені характеристики за винятком однієї:

А. віра і відсутність сумнівів в силах і уміннях лікаря, що лікує

В. готовність беззаперечно виконувати призначення

С. уміння стисло і чітко висловлювати проблему і скарги

*D. хороша обізнаність в медичних питаннях

Е. мала обізнаність в медичних питаннях
89. Партнерська модель взаємин лікар - хворий широко використовується:

А. клініці внутрішніх хвороб

В. акушерстві і гінекології

С. психіатрії і неврології

*D. психотерапії
90. Комунікативна компетентність лікаря знижується під впливом наступних властивостей:

А. емпатія

*В. підвищена тривожність

С. упевненість поведінки

D. сензитивность
91. Перше враження хворого про лікаря:

А. складається в перші 18 секунд знайомства

*В. формується протягом першої зустрічі лікаря і хворого

С. складається поступово, у міру того, як вони краще дізнаються один одного

D. нестійкий і швидко коригується під впливом інших вражень


  92. Пацієнти з невротичними розладами в образ «ідеального лікаря» в не схильні включати таку якість, як:*А. відчуття гумору

В. компетентність

С. розум

D. уважність

Е. захопленість роботою

93. Комунікативний бар'єр у взаєминах може бути пов'язаний з високим рівнем:

А. сензитивності до відкидання

В. сприйняття соціальної підтримки

*С. агресивності

D. депресивності


94. Відчуття психологічного контакту дає елемент невербального спілкування:

*А. погляд в очі

В. жест вітання

С. поворот корпусу тіла і голови убік хворого

D. кивок головою
95. Гучна мова частіше наголошується у:

А. осіб астено-невротичного типу

В. хворих з елементами нав'язливих станів

С. хворих з іпохондричними переживаннями

*D. пацієнтів в гіпоманіакальному стані
96. Владна, авторитарна модель відносин лікар - хворий з фіксованою структурою і жорстким розподілом ролей - це модель:

*А. керівництво

В. партнерства

С. керівництво-партнерство

D. модель контракту
97. Який найкращий шлях до розуміння пацієнта:

А. перевірити його інтелект

В. вислухати його звіт

*С. використовувати різну техніку дослідження

D. використовувати стандартне діагностичне інтерв'ю
98. Соматонозогнозія – це :

*А. невротична реакція на хворобу

В. невроз у соматичного хворого

С. усвідомлення важкості хвороби

D. неусвідомлення наявності хвороби

Е. ніщо з перерахованого


99. Тип психічного реагування на хворобу, при якому спостерігається „втеча у хворобу” належить до:

*А. іпохондричного типу

В. егоцентричного типу

С. ергопатичного типу

D. меланхолічного типу

Е. сензитивного типу
100. Паттерналізм – це :

А. спосіб взаємодії лікаря і пацієнта при директивній ролі лікаря

*В. спосіб взаємодії лікаря і пацієнта при недирективній ролі лікаря

С. спосіб взаємодії лікаря і медичної сестри

D. спосіб взаємодії пацієнтів між собою

Е. спосіб надання психологічної допомоги


101.Пацієнт оцінює „ідеального лікаря” як:

А. одного з ним віку і статі

В. більш молодшого віку і однієї з ним статі

*С. більш старшого віку і однієї з ним статі

D. більш молодшого віку і протилежної статі

Е. більш старшого віку і протилежної статі


102. Добровільне безболісне позбавлення життя пацієнта, що страждає невиліковною хворобою, називається:

А. евгенікою

*В. евтаназією

С. емпатією

D. ейдетизмом

Е. ексгумацією
  103. Поєднання таких якостей як емоційна дистанційованість лікаря від глибинних проблем пацієнта, орієнтація на симптоми, орієнтація на технократичний підхід до лікування входить в структуру одного з наступних психологічних типів лікаря:

А. співчутливого

*В. емоційно-нейтрального

С. апатичного

D. директивного

Е. не директивного
104. Поведінка при агравації характеризується:

А. свідомим зображенням симптомів відсутнього захворювання

В. зменшенням симптомів хвороби

*С. перебільшенням симптомів хвороби

D. неусвідомленням симптомів хвороби
105. Як називається інтерв'ю, в ході якого питання терапевта визначаються станом пацієнта і його попередніми відповідями:

А. неструктуроване інтерв'ю

В. клінічний тест

*С. асоціативне інтерв'ю

D. формальний опитування

Е. структуроване інтерв`ю
  106. Суб'єктивне відношення до захворювання називається:

А. анозогнозією

*В. внутрішньою картиною хвороби

С. іпохондрією

D. рефлексією

Е. егоцентризмом
107. В процесі фази аргументації лікар має підстави для:

А. постановки діагнозу

В. постановки попереднього діагнозу

С. визначення прогнозу

*D. повідомлення діагнозу і прогнозу хворому


  108. Спілкування, при якому оцінюють іншу людину, як об'єкт потрібний або такий, що заважає, називається:

А. духовним спілкуванням

В. інтелектуальне спілкуванням

С. «контактом масок»

*D. маніпулятивним спілкуванням

Е. формально-ролевим спілкуванням


  109. Який тип психічного реагування, як правило, виникає у пацієнта у відповідь на діагностику злоякісного новоутворення:

А. неврастенічний

В. іпохондричний

С. апатичний

*D. анозогностичний

Е. обсесивно-фобічний


  110. Орієнтація на партнерство на відміну від орієнтації на керівництво, схильність приймати до розгляду точку зору хворого як при діагностиці, так і при виборі методів і способів терапії входить в структуру одного з наступних психологічних типів лікаря:

А. співчутливого

В. емоційно-нейтрального

С. апатичного

D. директивного

*Е. недирективного
111. У випадку захворювання лікаря, він поводить себе, як :

А. вдячний пацієнт, що полегшує працю лікаря, що лікує;

В. такий же, як і решта всіх пацієнтів;

*С. «найважчий» і «найнетиповіший» хворий;

D. «найтиповіший» хворий.
112. Як називається та частина інтерв'ю, в якій з'ясовується життя пацієнта?

А. стандартна частина

В. історичний розділ

*С. анамнестична частина

D. оцінка статусу
113. Який тип дослідження зазвичай використовується при необхідності отримати від пацієнта інформацію про частоту у нього того або іншого виду поведінки?

А. спостереження поведінки

В. об'єктивні відомості

*С. самозвіт пацієнта

D. поліграфічний
114. Яке з наведених тверджень вірно описує поняття агравації?

*А. перебільшення тяжкості існуючих проявів хвороби або ступеня хворобливості свого стану

В. усвідомлена імітація хвороби або хворобливих симптомів

С. заперечення серйозності або тяжкості існуючого захворювання

D. процес прогресування хвороби
115. Скорочення психологічної дистанції з хворим допустимо:

А. при тривалому спілкуванні з пацієнтом

В. у взаєминах з агресивним пацієнтом

*С. у ситуаціях, коли виникає загроза життю хворого

D. за наявності взаємної симпатії між лікарем і хворим
116. Проекція – це:

*А. приписування хворим лікареві власних негативних рис

В. проектування в ситуацію взаємин з лікарем найбільш значущих психічних травм дитячого віку

С. перенесення хворим на лікаря минулого досвіду взаємин із значущими людьми

D. перенесення хворим на лікаря дитячих фантазій і мріянь


  117. Типовою психологічною реакцією на повідомлення про необхідність: проведення хірургічної операції є:А. передопераційна депресія

В. передопераційний стрес

С. передопераційна фрустрація

*D. передопераційна тривога

Е. передопераційна істерія
118. У якому типі інтерв'ю використовуються наперед сформульовані питання?

А. неструктуроване інтерв'ю

В. психодіагностичне інтерв'ю

С. сімейне інтерв'ю

*D. структуроване інтерв'ю
119. Головна перевага методу спостереження полягає в тому, що він дозволяє дослідникові:

А. охоплювати великі групи людей

*В. спостерігати ситуацію в природному середовищі

С. впливати на спостережувану ситуацію

D. контролювати спостережувану ситуацію

Е. втручатися в досліджувані явища


120. Фундаментальним захисним механізмом, який використовує психічний апарат, вважається:

А. перенесення

В.* витіснення

С. проекція

D. заперечення

Е. ідентифікація


121. Використання людиною певного механізму або механізмів захисту є результатом складної взаємодії всіх перерахованих факторів, крім:

А.* освіти

В. вродженого темпераменту

С. захистів, зразками для яких були значущі фігури

D. досвід наслідків використання окремих захистів

Е. природи стресів, які були пережиті в ранньому дитинстві


122. Причинами виникнення механізмів захисту є всі перераховані, крім:

А. тривога

В.* почуття люті

С. почуття вини

D. почуття сорому

Е. почуття відрази


123. До незрілих механізмів захисту належить:

А. регресія

В. раціоналізація

С.* заперечення

D. сублімація

Е. інтелектуалізація


124. До зрілих механізмів захисту належить:

А. інтроекція

В. всемогутній контроль

С. заперечення

D.* сублімація

Е. проекція


125. Психологічна втеча в інший стан свідомості характеризує незрілий механізм захисту:

А. заперечення

В.* примітивну ізоляцію

С. всемогутній контроль

D. примітивну ідеалізацію

Е. проективну ідентифікацію


126. Процес, в результаті якого людина приписує іншим свої думки, бажання належить до:

А.* проекції

В. інтроекції

С. заперечення

D. розщеплення

Е. ідентифікації


127. Процес, в результаті якого те, що іде ззовні помилково сприймається як те, що проявляється із середини, належить до:

А. проекції

В.* інтроекції

С. заперечення

D. розщеплення

Е. ідентифікації


128. Механізм захисту, який полягає у поверненні на більш ранні стадії психосексуального розвитку називається:

А. репресія

В. ізоляція

С.* регресія

D. заперечення

Е. раціоналізація


129. Механізм захисту, який полягає у віддаленні афективного аспекту переживання від своєї когнітивної складової називається:

А. репресія

В. ізоляція

С. регресія

D. заперечення

Е. раціоналізація


130. Механізм захисту, який полягає у несвідомій спробі врівноважити певний афект за допомогою ставлення або поведінки, які магічним чином знищують цей афект, називається:

А. зміщення

В. ізоляція

С. регресія

D.* анулювання

Е. раціоналізація


131. Механізм захисту, який полягає у перенаправленні емоції, схвильованості чимось або поведінки з першочергового об’єкту на інший називається:

А.* зміщення

В. ізоляція

С. сублімація

D. анулювання

Е. раціоналізація


132. Механізм захисту, який полягає у перетворенні енергії витіснених потягів, бажань в діяльність, яка соціально схвалюється і не вступає в суперечність з Супер-Его називається:

А. зміщення

В. ізоляція

С.*сублімація

D. анулювання

Е. раціоналізація


133. При грипі в гострому періоді можливі наступні психічні розлади:

А. астенія

В. психози з потьмаренням свідомості

С. дереалізація

D. ажитована депресія

Е. *всі перераховані


134. При уремії можливі наступні психічні розлади:

А. астенія

В. психози з потьмаренням свідомості

С. оглушення

D. *все перераховане

Е. нічого з перерахованого


135. Для емоційно-вольової сфери хворих на шизофренією характерно все перераховане, крім:

А. абулії

В. амбівалентності

С. амбітендентності

D. негативізму

Е.* гіпербулії


136. Особливості "поведінки типу А" (за М.Фрідманом і Р.Розенманом) є патогенними по відношенню до наступних захворювань:

А.* ішемічна хвороба серця

В. бронхіальна астма

С. виразкова хвороба шлунку

D. ревматоідний артрит

Е. цукровий діабет


137. Алекситимія є характерною рисою:

А. хворих на неврастенію

В. *психосоматичних хворих

С. хворих на депресію

D. хворих на психастенію

Е. хворих на шизофренію


138. Емоційно-вольові розлади, порушення структури та ієрархії мотивів, неадекватність самооцінки та рівня домагань, порушення мислення у вигляді «відносного афективного недоумства», порушення прогнозування та опори на минулий досвід входять до структури:

А. шизофренічного симптомокомплексу

В. невротичного симптомокомплексу

*С. психопатичного симптомокомплексу

D. органічного симптомокомплексу

Е. олігофренічного симптомокомплексу

 1. Дослідження, направлене на оцінку стану вищих психічних функцій, особливостей функціонування, асиметрії півкуль називається:

*А. нейропсихологічним

В. патопсихологічним

С. психопатологічним

D. психіатричним

Е. психосоматичним


 1. Здатність впізнавати предмети на дотик називається:

А. тактильністю

*В. стереогнозисом

С. емпатією

D. рефлексією

Е. агнозією


 1. Міннесотський багатопрофільний опитувальник особистості дозволяє виявити:

А. нейропсихологічні симптоми

В. патопсихологічні феномени

*С. особистісний профіль

D. властивості темпераменту

Е. інтелектуальні здібності
142. До методів дослідження уваги належать усі методики за виключенням однієї:

*А. піктограма

В. тест Шульте

С. коректурна проба

D. тест Равена

Е. методика Мюнстерберга
 1. Оцінка ефективності психологічних способів впливу на людину включає всі з нижче перерахованих за виключенням одного:

А. критерій ступеня симптоматичного покращення

В. критерій ступеня усвідомлення психологічних механізмів хвороби

С. критерій ступеня зміни порушених відношень особливості

*D. критерій ступеня покращення партнерських (сексуальних) відношень

Е. критерій ступеня покращення соціального функціонування
144. Індивідуальне цілісне психічне переживання в процесі діагностики психічних розладів називається:

А. *феноменом

В. синдромом

С. симптомом

D. симптомокомплексом

Е. казусом


145. Для діагностики психопатологічних симптомів принципово важливими є закони:

А. *логічні

В. біологічні

С. фізіологічні

D. астрологічні

Е. фізичні


146. Феноменологічний підхід до діагностичного процесу використовує принципи:

А. *розуміючої психології

В. пояснюючої психології

С. психіатрії

D. патопсихології

Е. психопатології


147. Психічний стан, який характеризується порушенням психічних функцій, контакту з реальною дійсністю, дезорганізацією діяльності зазвичай до асоціальної поведінки і грубим порушенням критики, називається:

А. *психозом

В. неврозом

С. деменцією

D. олігофренією

Е. психопатією


148. Одним з найбільш значних критеріїв відмежовування психотичних від непсихотичних психічних розладів є критерій:

А. *відсутність критичного ставлення до розладів

В. суб’єктивної важкості розладів

С. тривалості розладів

D. зв’язку розладів з індивідуально-психологічними особливостями

Е. резистентності розладів до терапії


149. Психічні реакції, стани і розвиток, які викликані спадково-конституційними причинами, належать до одного з наступних типів психічного реагування:

А. *ендогенного

В. екзогенного

С. психогенного

D. особистісного

Е. змішаного

150. Феномен «уже баченого» є ознакою одного з наступних типів психічного реагування:

А. *особистісного

В. ендогенного

С. психогенного

D. екзогенного

Е. змішаного


151. Тривале і незворотне порушення любої психічної функції, загального розвитку психічних здібностей або характерного образу мислення, відчуття і поведінки, що складає окрему особистість, називається:

А.* маразмом

В. олігофренією

С. дефектом

D. деменцією

Е. деградацією


152.Абулія належить до однієї з наступних груп психічних розладів:

А. *продуктивних розладів

В. негативних розладів

С. позитивних розладів

D. непродуктивних розладів

Е. дизграфічних розладів


153. Стан повного або часткового заміщення порушених у зв’язку з хворобою психічних функцій називається:

А. *компенсацією

В. адаптацією

С. гіперкомпенсацією

D. кооперацією

Е. атрибуцією


154. Функція головного мозку, за допомогою якої відбувається правильне відображення об’єктивної реальності і цілеспрямований вплив на неї, називається

А. Відчуття.

В. Мислення.

С*. Психіка.

D. Пам'ять.

Е. Воля.
155. Вища форма психічної діяльності, яка притаманна лише для людини, називається

А. Відчуття.

В*. Свідомість.

С. Психіка.

D. Пам'ять.

Е. Емоції.
156. До загальних властивостей відчуттів відносяться:

А. Якість.

В. Інтенсивність.

С. Тривалість.

D. Просторова локалізація.

Е*. Всі відповіді вірні.


157. Які розрізняють складні форми сприйняття?

А. Часу, його послідовності.

В. Руху, простору

С. Форми, площини

D. Глибини, перспективи.

Е*. Всі відповіді вірні.


158. До основних характеристик сприйняття належать:

А. Константність.

В. Цілісність.

С. Узагальнення.D. Предметність.

Е*. Всі відповіді вірні.


159. До властивостей сприйняття відносяться:

А. Об’єм сприйняття.

В. Точність сприйняття.

С. Швидкість сприйняття.

D. Повнота сприйняття.

Е*. Всі відповіді вірні.


160. Яка класифікація ілюзій за органами чуттів?

А. Зорові.

В. Слухові.

С. Смакові.

D. Нюхові.

Е*. Всі відповіді вірні.


161. До якого виду порушення сприйняття належить хибне сприйняття "поламаної" ложки в склянці з водою?

А*. Фізична ілюзія.

В. Фізіологічна ілюзія.

С. Психічна ілюзія.

D. Афективна ілюзія.

Е. Всі відповіді вірні.
162. Як називається особливий психофізіологічний процес, який виникає в результаті впливу супермаксимальних подразників, які викликають органічні або функціональні зміни в організмі?

А. Сон.


В. Неспання.

С. Сопор.

D*. Біль.

Е. Ступор.


163. Які форми пам’яті розрізняють за походженням?

А. Видова.

В. Генетична.

С. Індивідуальна.

D. Набута.

Е*. Все вірно.


164. Які види пам’яті розрізняють за характером процесу фіксації і відтворення?

А*. Мимовільна, довільна.

В. Короткочасна, довготривала.

С. Видова, генетична.

D. Індивідуальна, набута.

Е. Все вірно.


165. Як називається різновид пам’яті, при якому запам’ятовування і відтворення виникають автоматично, без постановки спеціальної мети або застосування особливих вольових зусиль?

А. Короткочасна.

В. Довготривала.

С*. Мимовільна

D. Довільна.

Е. Все невірно.

166. Як називається вид пам’яті, коли свідомо ставиться певна мета, прикладаються вольові зусилля, використовуються допоміжні міри (повторення, записи, тренування і т.п.).

А. Короткочасна.

В. Довготривала.

С. Мимовільна

D*. Довільна.

Е. Все невірно.


167. Які розрізняють види пам’яті?

А. Механічна.

В. Наочно-образна (конкретна).

С. Змістовна(вербальна).

D. Емоційна.

Е*. Все вірно.


168. На які підвиди поділяється змістовний вид пам’яті?

А*. Словесно-логічна і словесно-абстрактна.

В. Наочно-образна (конкретна).

С. Механічна.

D. Емоційна.

Е. Все вірно.
169. Які фактори впливають на якість пам’яті?

А. Індивідуальні особливості мозку людини.

В. Індивідуальні особливості психіки людини.

С. Спадкові та набуті якості людини.

D. Психофізіологічний стан людини.

Е*. Все вірно.


170. Як називається порушення пам'яті у вигляді її загострення (підсилення)?

А*. Гіпермнезія.

В. Гіпомнезія.

С. Амнезія.

D. Парамнезія.

Е. Все невірно.


171. Психічна діяльність, спрямована на об'єкт, що має певну значимість для індивіда, це є:

А. Відчуття.

В. Сприйняття.

С. Пам'ять.

D*. Увага.

Е. Мислення.

172. Які розрізняють форми (категорії) мислення?

А*. Поняття, судження, умовиводи.

В. Аналіз, синтез, порівняння

С. Узагальнення, конкретизація, абстракція

D. Класифікація, систематизація

Е. Все вірно.


173. Назвати типи мислення:

А. Наглядно-дійове.

В. Наглядно-образне.

С. Абстрактно-логічне.

D*. Все вірно.

Е. Все невірно.


174. Які розрізняють рівні інтелекту?

А. Дуже високий.

В. Високий.

С. Середній.

D. Низький, дуже низький.

Е. Все вірно.


175. Співрозмовник ініціативний, рішучий, напористий, нав'язує свою думку, безцеремонний у виборі форми спілкування. Який тип спілкування?

А. Недомінантний.

B. Мобільний.

C. Ригідний.

D*. Домінантний.

E. Екстравертний.


176. У бесіду включається нерішуче, поступово, надто делікатний у дискусії, позитивно реагує на підбадьорювання і похвалу жестами, не сприймає лицемірства. Який тип співрозмовника?

А.Ригідний.

В.Мобільний.

С.Домінантний.

D.Інтравертний.

E*. Недомінантний.


177. Легко включається в спілкування, стиль мовлення недбалий, швидкий, невибагливий щодо форми. Нетерплячий до одноманітності, відволікається, багатоверсійний у висновках. Який тип співрозмовника?

A. Екстравертний.

B*. Мобільний.

C. Недомінантний.

D. Домінантний.

E. Ригідний.


178. Включається в розмову повільно, мовлення ґрунтовне, певною мірою деталізоване, слухає уважно, не перебиває, говорить вдумливо, його фрази повільні, будує речення зрозуміло, детально робить резюме. Який тип співрозмовника?

A. Інтравертний.

B*. Ригідний.

C. Недомінантний.

D. Домінантний.

E. Мобільний.


179. Легко включається в спілкування, комунікабельний, любить різноманітність, уважний, безпосередній, допитливий, незлопам'ятний, любить привертати до себе увагу, спілкування для нього - "стихія". Який тип співрозмовника?

A. Мобільний.

B.Домінантний.

C. Ригідний.

D*. Екстравертний.

E. Інтравертний.


180. Спілкування утруднене, віддає перевагу власним інтересам, бажанню бути "в собі", мовчун, а якщо висловлюється, то незрозуміло, з дивацтвом, співпереживання обмежене: контакти його гнітять, спілкується переважно з особами, схожими на нього. Який тип співрозмовника?

A.Ригідний.

B*. Інтравертний.

C. Недомінанантний.

D. Домінантний.

E. Екстравертний.

181. У хворого підвищений, ейфоричний настрій, він легковажно ставиться до недуги та лікування. Надіється, що "само все обійдеться", тому порушує режим, що призводить до загострення перебігу хвороби. Який тип реагування на недугу?

А. Утилітарний.

В. Анозогнозичний.

C. Неврастенічний.

D*. Ейфоричний.

E. Дисфоричний.


182. Хворий прагне співчуття, уваги, кращого ставлення до себе, говорить: "А може, отримаю пенсію за інвалідністю і не буду працювати, а займатимусь вдома улюбленою справою". Який тип реагування на недугу?

A.Ейфоричний.

B.Зневажливий.

C.Егоцентричний.

D.Нозофільний.

E*. Утилітарний.


183. Хворий активно відкидає думки про недугу та її можливі наслідки, прояви хвороби оцінює як "несерйозні відчуття", тому відмовляється від обстеження і лікування або обмежується "самолікуванням". Який тип реагування на хворобу?

A.Егоцентричний.

B.Гармонійний.

C.Апатичний.

D. Ейфоричний.

E*. Анозогнозичний.


184. Хворий цілком байдужий до своєї недуги та її наслідків, апатичний, втратив інтерес до життя, до всього, що раніше його цікавило. Пасивно приймає ліки та процедури. Який тип реагування на хворобу?

A.Іпохондричний.

B.Анозогнозичний.

C.Егоцентричний.

D*. Апатичний.

E. Депресивний.

185. Хворий тривожний, депресивний, неспокійний, побоюється можливих ускладнень, сумнівається в ефективності лікування, настрій пригнічений. Який тип реагування на хворобу?

А. Іпохондричний.

B. Неврастенічний.

C*. Тривожно-депресивний.

D. Дисфоричний.

E. Анозогнозичний.


186. Хворий депресивний, пригнічений, тривожний, не вірить у сприятливе закінчення недуги, не виявляє особливого інтересу до обстеження і лікування. Який тип реагування на хворобу?

A.Ейфоричний.

B. Дисфоричний.

C*. Тривожно-депресивний.

D. Іпохондричний.

Е. Неврастенічний.


187. Хворий переконаний у наявності в нього серйозної недуги, постійно зосереджений на хворобливих відчуттях, переживання та безперервні розмови про хворобу призводять до перебільшеного суб'єктивного сприймання наявних і пошуку уявних недуг. Бажання лікуватись поєднуються з невірою в успіх. Який тип реагування на хворобу?

A. Тривожно-депресивний.

B*. Іпохондричний.

C. Апатичний.

D. Егоцентричний.

E. Дисфоричний.


188. Хворий дратівливий при болю, стражданнях, нетерплячий, нездатний чекати результатів обстеження і лікування. Який тип реагування на хворобу?

A.Депресивний.

B.Іпохондричний.

C.Егоцентричний.

D*. Неврастенічний.

E. Ейфоричний.

189. Тривога хворого більше стосується не реальних, а можливих ускладнень недуги, а також мало реальних життєвих труднощів, пов'язаних з нею. Розуміє абсурдність своїх хвилювань, але не може подолати їх. Який тип реагування на хворобу?

A. Неврастенічний.

B. Дисфоричний.

C. Апатичний.

D*. Нав'язливо-тривожний.

E. Тривожно-депресивний.


190. У хворого пригнічено-злобний настрій, схвильований, схильний до спалахів крайньої невдоволеності людьми, які його оточують, і собою теж. Скрупульозно виконує призначення, але з підозрілою недовірою ставиться до нових призначень. Який тип реагування на хворобу?

A.Зневажливий.

B*. Дисфоричний.

C. Утилітарний.

D. Депресивний.

E. Іпохондричний.


191. Хворий зневажливо ставиться до свого здоров'я, недооцінює серйозність недуги, не лікується, не береже себе і виявляє необґрунтований оптимізм щодо прогнозу. Який тип реагування на хворобу?

A. Нозофільний.

B. Утилітарний.

C. Ейфоричний.

D*. Зневажливий.

E. Анозогнозичний.


192. Хворий демонструє свою хворобу близьким і рідним з метою привернути до себе їх увагу, вимагає виняткового піклування про себе. Який тип реагування на хворобу?

A. Утилітарний.

B*. Егоцентричний.

C. Гармонійний.

D. Анозогнозичний.

E. Зневажливий.

193. Хворий гармонійно, правильно оцінює свою недугу, прагне активно сприяти лікуванню, а при несприятливому прогноз! переключав увагу на інші фактори. Який тип реагування на хворобу?

A. Неврастенічний.

B*. Гармонійний.

C. Ейфоричний.

D. Егоцентричний.

E. Апатичний.


194. Хвора задоволена, що захворіла, стверджуючи: "Зможу приділити більше уваги дітям, не буду відводити їх у дитячий садок, зроблю ремонт у квартирі, трохи почитаю, займусь улюбленою справою". Який тип реагування на хворобу?

A.Утилітарний.

B. Ейфоричний.

C.Гармонійний.

D*. Нозофільний.

E. Егоцентричний.


195. Хвора надто боїться своєї недуги, повторно обстежується у різних спеціалістів, часто міняє лікарів. Більшою чи меншою мірою розуміє свою проблему, але не може боротись з нею. Який тип реагування на хворобу?

A*. Нозофобний.

B. Утилітарний.

C. Дисфоричний.

D. Іпохондричний.

E. Депресивний.


196. Хворий не докладає зусиль волі до видужання, вважає недугу несерйозною, а тому ліки приймає від випадку до випадку, не дотримується режиму, дієти, не відмовляється від куріння, вживання алкоголю і т. ін. До якого типу можна віднести цього хворого?

A. Заглиблений у хворобу.

B. Боягузливий.

C. Підозріливий.

D.Уявний (істеричний).

E*. Лінивий.

197. Хворий звикся з недугою, іноді вважає її невиліковною, проте скрупульозно виконує всі призначення, акуратний, педантичний щодо лікування, дуже цікавиться результатами аналізів, уважно стежить за новинками в галузі медицини. До якого типу можна віднести цього хворого?

A.Уявний (істеричний).

B*. Заглиблений у хворобу.

C. Активний.

D. Лінивий.

E. Боягузливий.


198. Хворий охоче звертається до лікарів, піддається різним, часто неприємним маніпуляціям. Може демонструвати різні ознаки хвороб, про які прочитав у книжках чи дізнався від знайомих. У нього переважає бажання лікуватись і показувати свою хворобу. Вимагає співчуття й уваги з боку рідних і медперсоналу. До якого типу можна віднести цього хворого?

А. Підозріливий.

B*. Уявний (істеричний).

C. Лінивий.

D. Активний.

E. Боягузливий.


199. Хворий побоюється йти до лікаря ("Може, вигаданий діагноз та и підтвердиться"), боїться рентгенообстеження ("А може, виявлять щось"), аналізів крові ("А що, коли лейкоз?"), сечі ("А якщо раптом діабет?"). До якого типу можна віднести цього хворого?

А. Активний.

В.Лінивий.

С.Уявний (істеричний).

D*. Боягузливий.

E. Підозріливий.


200. Хворий підозріливий, нерішучий, боязкий, постійно сумнівається, прагне вивідати все про свою недугу. Легко піддається навіюванню. Цікавиться не так лікуванням, як діагнозом. Відвідує різних спеціалістів, домагається консультацій професорів, охоче піддається різним методам дослідження, але не довіряє їм. До якого типу можна віднести цього хворого?

А.Боягузливий.

В.Уявний (істеричний).

C*. Підозріливий.

D. Заглиблений у хворобу.

E. Активний.


201. Хворий метушливий, нетерплячий, вимагає від медицини швидкого "ремонту", як у техніці. Часто виявляє претензії до медиків і конфліктує з ними, порушує режим, вважає, що медсестра робить ін'єкції не так, як треба, і не туди, куди слід, дає не ті ліки. До якого типу можна віднести цього хворого?

А.Активний.

В.Заглиблений у хворобу.

С.Боягузливий.

D*. Метушливий (вередливий).

E. Підозріливий.


202. Хворий тверезо ставиться до своєї недуги, спокійно і сумлінно виконує всі призначення, активно допомагає лікареві в боротьбі із хворобою. Настрій рівний, пацієнт впевнений у видужанні. Знаходить собі заняття: читає, пише, щось майструє, допомагає іншим хворим. До якого типу можна віднести цього хворого?

А.Метушливий.

B*. Активний.

C. Заглиблений у хворобу.

D. Уявний (істеричний).

E. Підозріливий.


203. Як називається форма мислення, що полягає у відображенні найбільш загальних і суттєвих властивостей та якостей предметів чи явищ і виражається мовним знаком?

A*. Поняття.

B. Судження.

C. Умовивід.

D. Аналогія.

E. Інтуїція.


204. Як називається форма мислення, що відображає логічні зв'язки між предметами і явищами, ґрунтується на ствердженні чи запереченні чогось?

А.Поняття.

B*. Судження.

C. Умовивід.

D. Аналогія.

E. Інтуїція.


205. Як називається причинно-наслідкове мислення?

А.Кондиційне.

В.Парадоксальне.

С.Інтуїтивне.

D*. Каузальне.

E. Евристичне.

206. Який вид мислення характерний для більш розвинених тварин і як самостійний вид - для дітей віком до 1 року?

А.Наочно-образний.

B*. Наочно-дійовий.

C. Дедуктивний.

D. Абстрактний.

E. Індуктивний.


206. Як називається операція мислення, яка полягає в уявному поділі цілого на окремі складові для кращого їх осмислення?

A*. Аналіз.

B. Синтез.

C. Порівняння.

D. Абстрагування.

E. Конкретизація.


207. Як називається операція мислення, яка полягає у виявленні схожості чи відмінності між поняттями?

А.Аналіз.

В.Синтез.

C*. Порівняння.

D. Абстрагування.

E. Конкретизація.


208. Амнезія - це:

А. Порушення відчуття.

В. Порушення сприймання.

С. Порушення уваги.

D*. Порушення пам'яті.

E. Порушення мислення.


209. Якщо в людини послаблена здатність до запам'ятовування, то це кваліфікується як:

А. Гіпермнезія.

В. Гіпоестезія.

С. Амнезія.

D. Гіперестезія.

E*. Гіпомнезія.


210. Якщо в людини посилена здатність до запам'ятовування, то це кваліфікується як:

A*. Гіпермнезія.

B. Гіпоестезія.

C. Амнезія.

D. Гіперестезія.

E. Гіпомнезія.


211. Яка максимальна тривалість короткочасної пам'яті?

А. Кілька секунд.

В. Кілька годин.

С. До 1 доби.

D*. До 2 діб.

E. До 3 діб.


212. Який учений, досліджуючи пам'ять, визначив процес забування не як хворобу, а як "необхідну умову для здоров'я і життєвості пам'яті"?

А.Еббінгауз.

В.Міллер.

С.Моно.


D*. Рібо.

E. Ешбі.
213. Уява - це:

А. Безпосереднє сприймання образу.

В. Бачення в думках раніше сприйнятих образів.

С. Практичне створення нового образу.

D*. Створення нових образів у думках.

E. Одночасне сприймання кількох образів.
214. Який відсоток отриманої інформації, згідно із законом Еббінгауза, залишається в пам'яті через 30 хвилин після її сприймання?

А. 50 %.


В. 55 %.

C*. 60 %.

D. 65 %.

E. 70 %.
215. Який відсоток отриманої інформації, згідно із законом Еббінгауза, залишається в пам'яті через добу після її сприймання ?

А. 26 %.

B*. 34 %.

C. 42 %.

D. 47 %.


E. 51 %.
216. Який відсоток отриманої інформації, згідно із законом Еббінгауза, залишається в пам'яті через місяць після її сприймання?

А. 15 %.


B*. 20 %.

C. 25 %.


D. 30 %.

E. 35 %.
217. Дзеркальне (в найменших деталях) відображення слідів пам'яті називають:

А. Уявленням.

B*. Ейдетизмом.

C. Уявою.

D. Впізнаванням.

E. Відтворенням.
218. Який з видів пам'яті за її змістом є найміцнішим?

А.Образний.

В.Словесно-логічний.

С.Емоційний.

D*. Руховий.

E. Зоровий.


219. Який з видів пам'яті за її змістом характерний лише для людей?

А. Образний.

B*. Словесно-логічний.

C. Емоційний.

D. Руховий.

E. Зоровий.


220. Яку кількість непов'язаних між собою частин інформації при їх одноразовому пред'явленні повинен запам'ятати обстежуваний у нормі (число Міллера)?

А. 5.


B*. 7.

C. 9.


D. 10.

E. 11.
221. Помилкове сприймання реальних зовнішніх подразників називають:

А. Гіперестезією.

В. Галюцинацією.

C*. Ілюзією.

D. Сінестезією.

E. Гіпестезією.
222. Який це вид пам'яті, коли людина пам'ятає події, що мали для неї велике почуттєве значення?

А. Образна.

B. Зорова.

C. Слухова.

D*. Емоційна.

E. Словесно-логічна.


223. Який це вид пам'яті, що характеризується запам'ятовуванням думок, означених словами?

А. Образна.

В. Емоційна.

C*. Словесно-логічна.

D. Слухова.

E. Зорова.


224. Сукупність психічних властивостей і вчинків людини, які основані на єдності тіла і психіки, що формуються і проявляються у суспільних зв’язках носить назву:

А. Індивідум.

В. Індивідуальність.

С. Ідентичність.

D*. Особистість.

Е. Оригінальність.


225. Індивідуально–типологічна характеристика людини і вищих тварин, що виявляється у силі, напруженості, швидкості та врівноваженості перебігу її психічних процесів називається:

А*. Темпераментом.

В. Характером.

С. Здібностями.

D. Талантом.

Е. Геніальністю.


226. Які розрізняють типи темпераменту?

А. Сангвіністичний

В. Флегматичний

С. Холеричний

D. Меланхолічний

Е*. Все вірно.


227. Що є стержнем особистості, головним визначником її індивідуальності.

А*. Характер.

В. Темперамент.

С. Індивідуальність.

D. Здібності.

Е. Талант.

228. Комплекс сталих психічних властивостей людини, що виявляються в її поведінці та діяльності, у ставленні до суспільства, до праці, колективу, до самої себе називають:

А. Темперамент.

В*. Характер.

С. Індивідуальність.

D. Здібності.

Е. Талант.


229. Індивідуально – психологічні особливості людини, які відповідають потребам даної діяльності і являються умовою її успішного виконання називають:

А. Темперамент.

В. Характер.

С. Індивідуальність.

D*. Здібності.

Е. Талант.


230. Якою вважають людину, якщо вона швидко і успішно опановує будь – яку діяльність, легко, порівнюючи з іншими, опановує відповідні навички і уміння, прагне здобути успіхів (досягнень), які переважають середній рівень?

А. Геніальною.

В. Талановитою.

С*. Здібною.

D. Працьовитою.

Е. Все вірно.


231. Від чого залежать досягнення людини?

А. Властивостей особистості та її ставлення до діяльності.

В. Стану психічних процесів.

С. Функції аналізаторів.

D. Швидкості реакцій.

Е*. Все вірно.


232. Що є певними передумовами розвитку здібностей людини?

А. Темперамент.

В. Характер.

С. Здібності.

D*. Задатки.

Е. Талант.


233. Високий рівень здібностей називають:

А. Темпераментом.

В. Характером.

С. Здібностями.

D. Задатками.

Е*. Талантом.


234. Як називається найбільш сприятливе поєднання здібностей, які дають можливість успішно, творчо виконувати певну діяльність; коли людина має схильність і потребу у цій діяльності, велику працездатність і наполегливість.

А. Темпераментом.

В. Характером.

С. Здібностями.

D. Задатками.

Е*. Талантом.


235. Що визначає мету, яку ставить перед собою людина, властиві їй прагнення, мотиви, у відповідності з якими вона діє?

А*. Спрямованість особистості.

В. Зовнішня мотивація.

С. Внутрішня мотивація.

D. Потреби.

Е. Мотивації.


236. Спонукання (мотивація) до діяльності, яке усвідомлюється і переживається людиною як необхідність у чомусь, нестача чогось, невдоволеність чимось носить назву:

А*. Потреби.

В. Мотивації.

С. Переживання.

D. Фрустрація.

Е. Все вірно.


237. Навести класифікацію потреб:

А. Біологічні потреби.

В. Духовні (соціальні), культурні потреби.

С. Потреба займати певне положення у суспільстві).

D. Пізнавальні потреби, потреба у праці.

Е*. Все вірно.

238. Активна пізнавальна спрямованість людини на той чи інший предмет, явище або діяльність, що пов’язана з позитивним емоційним відношенням до них, називається:

А. Потребами.

В. Мотивацією.

С*. Інтересом.

D. Фрустрацією.

Е. Все вірно.


239. Крайні варіанти норми темпераменту і характеру людини, при яких окремі його риси надмірно підкреслені, у зв’язку з чим виявляється вибіркова уразливість по відношенню до певних психічних впливів при достатній, і навіть підвищеній стійкості до інших називаються:

А*. Акцентуаціями.

В. Психопатіями.

С. Астенізацією.

D. Невротизацією.

Е. Все вірно.


240. Як називають неусвідомлені психічні процеси, які використовуються особистістю і направлені на позбавлення від фрустрації?

А. Психологічним дискомфортом.

В. Психологічним дефектом.

С*. Психологічним захистом.

D. Психологічною атакою.

Е. Все вірно.


241. Почуття психічного дискомфорту у вигляді напруження і тривоги, яке пов’язане з незадоволенням потреб або конфліктами, носить назву:

А. Апатія.

В. Симпатія.

С. Анімація.

D*. Фрустрація.

Е. Антипатія.


242. Які розрізняють механізми психологічного захисту “Я”?

А. Витиснення, раціоналізація.

В. Заперечення, сублімація.

С. Регресія, ідентифікація.

D. Ізоляція, проекція, заміщення,

Е*. Все вірно.

243. Стан повного психічного, фізичного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб, називають:

А*. Здоров'я.

В. Патологія.

С. Санологія.

D. Гігієна.

Е. Все невірно.


244. Що властиво для нормальної (гармонійної, зрілої) особистості?

А. Єдність змісту і форми виразу (поведінки).

В. Наявність оптимально збалансованих особистих якостей.

С. Психологічна гармонія.

D. Гармонія з навколишньою реальністю, легка адаптація до неї.

Е*. Все вірно.


245. В якій сфері людської діяльності мають величезне значення знання особливостей особистості й їх урахування?

А. У навчанні і вихованні.

В. При профорієнтації.

С. Психогігієни сімейного життя.

D. Психогігієни відносин в колективі.

Е*. Все вірно.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©refua.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Контрольна робота
Методичні вказівки
Лабораторна робота
навчальної дисципліни
Методичні рекомендації
Загальна характеристика
курсової роботи
використаної літератури
Список використаної
Курсова робота
охорони праці
курсу групи
Пояснювальна записка
Зміст вступ
Виконав студент
Виконала студентка
самостійної роботи
Історія розвитку
форми навчання
навчальних закладів
Теоретичні основи
Міністерство освіти
студент групи
Робоча програма
вищої освіти
Практична робота
молодших школярів
навчальний заклад
виконання курсової
Конспект лекцій
Загальні відомості
роботи студентів
діяльності підприємства
виробничої практики
Практичне заняття
Охорона праці
інтелектуальної власності
використаних джерел
контрольної роботи
охорони здоров
Курсовая работа
Історія виникнення
Самостійна робота
студентка курсу
навчального закладу
загальна характеристика
студентів спеціальності
студентка групи
світової війни
фізичної культури
фізичного виховання