УкоопспілкаСторінка3/41
Дата конвертації08.11.2018
Розмір0.64 Mb.
Назва файлуMetodichni_rekomendatsiyi_do_KR_z_GP_2016_red_3.doc
Навчальний закладПолтавський Університет Економіки і Торгівлі
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Курсова робота (КР) з юридичної навчальної дисципліни є одним із видів індивідуальних завдань навчально-дослідного та творчого характеру, що має за мету поглиблення, узагальнення і закріплення знань студентів із навчальної дисципліни, формування навичок і вмінь самостійно працювати з навчальною, науковою літературою, електронно-обчислювальною технікою, використовуючи сучасні інформаційні технології, програмні продукти й засоби навчання. У КР студент демонструє рівень знань і вмінь до самостійного творчого наукового пошуку та розв’язання актуальних проблемних завдань, поставлених у роботі.

Виконання курсових робіт правового змісту дозволяє студентам набути: досвід виявлення закономірностей розвитку державно-правових явищ; уміння поглиблено аналізувати окремі юридичні категорії, поняття, явища та процеси; навички практичного користування науковою термінологією і застосування нормативно-правових актів; уміння виявляти тенденцію і прогнозувати подальший розвиток державно-правових явищ і процесів; уміння виявляти шляхи оптимізації того чи того явища, розробляти рекомендації щодо подальшого його розвитку, а також пропонувати основні напрями підвищення ефективності механізму правового регулювання в окремих сферах суспільних відносин.

Найбільш важливими загальними вимогами щодо виконання курсових робіт є такі:  • тема курсової розкривається на основі вивчення всіх необхідних нормативних та інших літературних джерел із даної проблематики;

  • теоретичні висновки в курсовій роботі висвітлюються у взаємозв’язку із правозастосовчою практикою, державно-правові явища та процеси розглядаються в динаміці й розвитку;

  • текст викладається згідно із планом і виконується самостійно; забороняються дослівні запозичення з літературних джерел, окрім використання коротких цитат з обов’язковими посиланнями на джерело;

  • рекомендується використовувати сучасну наукову літературу, а з давніх джерел – в основному класичні наукові твори, справді необхідні для обґрунтування чи підтвердження якогось висновку;

  • оформлення курсової роботи повністю відповідає встановленим вимогам.

Курсова робота виконується відповідно до розробленої та затвердженої тематики, яка формулюється згідно з навчальною програмою,

відображає і враховує тісний взаємозв’язок із завданнями юридичної практики, а також відповідає сучасному стану й перспективам розвитку юридичної науки та юридичної практики.

Керівництво КР на кафедрі правознавства здійснюється професорами, доцентами та старшими викладачами, в окремих випадках – асистентами, які мають досвід науково-педагогічної та практичної роботи. Порядок затвердження керівників КР визначається завідувачем кафедри й доводиться до відома викладачів, студентів за допомогою оголошень на веб-сайті кафедри, відповідних стендах перед кафедрою та в самому її приміщенні.

Кафедра правознавства розробляє й забезпечує студентів необхідними методичними рекомендаціями. Зберігання та списання курсових робіт здійснюється згідно з Положенням про порядок приймання, зберігання і знищення курсових робіт (проектів) студентів денної і заочної форм навчання (ДПСЯ РІ – 9-7.5.1-27-54-14).
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41


База даних захищена авторським правом ©refua.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Контрольна робота
Методичні вказівки
Лабораторна робота
навчальної дисципліни
Методичні рекомендації
Загальна характеристика
курсової роботи
використаної літератури
Список використаної
Курсова робота
охорони праці
Зміст вступ
Пояснювальна записка
курсу групи
Виконав студент
Виконала студентка
Історія розвитку
самостійної роботи
навчальних закладів
форми навчання
Міністерство освіти
Теоретичні основи
студент групи
навчальний заклад
Практична робота
Робоча програма
вищої освіти
молодших школярів
Практичне заняття
Конспект лекцій
інтелектуальної власності
роботи студентів
виконання курсової
діяльності підприємства
Самостійна робота
контрольної роботи
використаних джерел
Охорона праці
охорони здоров
Загальні відомості
виробничої практики
загальноосвітніх навчальних
навчального закладу
світової війни
загальна характеристика
Історія виникнення
Дипломна робота
студентка курсу
студентів спеціальності
Вступ актуальність
фізичної культури