Виручка та прибутокСкачати 92.59 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації30.11.2018
Розмір92.59 Kb.
Назва файлувитрати та прибуток.doc
1   2
Література:

    1. Мікроекономіка і макроекономіка: Підручник для студ. екон. спец. зал. освіти: У 2 Ч. / С.Будаговська, О.Кілієвич, І.Луніна та ін.; за заг. ред. С.Будаговської. – К.: Основи, - 1998.

    2. Ястремський О.І., Гриценко О.Г. Основи мікроекономіки / Підручник. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 1998.

    3. Піндайк Р.С., Рубінфелд Д.Л. Мікроекономіка / Пер. з англ.. А.Олійник, Р.Скільський – К.: Основи, 1996

    4. Овчинников Г.П. Микроэкономика. Макроэкономика / Учеб. Пособие в 2-х – Т. 1. –С.- Петербург: Изд-во Михайлова В.А., 1997.

    5. Горошко М.Ф., Кулішов В.В. Мікроекономіка: Тести. Ситуації. Задачі / Навч. Посіб. – К.: Ельга, Ніка – Центр, 2003.

    6. Кириленко В.І. Мікроекономіка: Навч. Посібник для студентів екон. спец. Вузів. – К.: Таксон, 1998.

    7. Задоя А.О. Мікроекономіка. Курс лекцій та вправи: Навч. посібник. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2001.

    8. Горобчук Т.Т. Мікроекономіка: Навчально-методичний посібник. – К.: ЦУЛ, 2002.

    9. Емцов Р., Лукин М. Микроэкономика: Учебник. – М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, Изд-во «ДИС», 1997.

    10. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. Учебник для вузов. – М.: Издательская группа НОРМА – ИНФРА*М, 1999.

    11. Микроэкономика / Учебник. Под. ред. Е.Б. Яковлевой. – М.: АКАЛИС, 1997.

    12. Долан Э. Дж., Линдсей Д. Микроекономика / Пер. с англ. В. Лукашевича и д.р.; Под ред. Б. Лисовика и В. Лукашевича, С.- Пб., 1994.

    13. Пилипенко В.В. Мікроекономіка. Курс лекцій: Навчальний посібник. – Суми: ВВП ”Мрія”, 2007. – 284с.

    14. Гамілтон Д. Методичний посібник до "Мікроекономіки" Р.С.Піндайка та Д.л.Рубінфелда. - К.: Основи, 1996

    15. Вэриан Х.Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход /Пер.с англ. под ред. Н.Л.Фролова. - М.: ЮНИТИ,1997.

    16. Гальперин В.М. и др. Микроэкономика. Т.1 / Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И.; Общ. ред. В.М.Гальперин. - СПб.: Экономическая шк., 1999

    17. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. – М.: Норма, 2007

    18. Протас В.Ф. Микроэкономика: структурно-логические схемы. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ,1996

    19. Мельниченко О.А. Мікроекономіка /ХДАУ. - Х.,2000.

    20. Куркін М.В. Мікроекономіка: основи ринкової поведінки. – Х.: Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2001.

    21. Кулішов В.В. Мікроекономіка: основи теорії і практикум / В.В.Кулішов, П.П.Гаврилко. – Львів: „Магнолія плюс”, 2005.

    22. Задоя А.О. Мікроекономіка. Курс лекцій та вправи. – К.: Т-во”Знання”, КОО, 2006

    23. Павленко І.М. Мікроекономіка. – К.: ЦНЛ, 2006.

    24. Старостенко Г.Г. Мікроекономіка. – К.: ЦНЛ, 2006.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2


База даних захищена авторським правом ©refua.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Контрольна робота
Методичні вказівки
Лабораторна робота
навчальної дисципліни
Методичні рекомендації
Загальна характеристика
курсової роботи
використаної літератури
Список використаної
Курсова робота
охорони праці
курсу групи
Пояснювальна записка
Зміст вступ
Виконав студент
Виконала студентка
самостійної роботи
Історія розвитку
форми навчання
навчальних закладів
Теоретичні основи
Міністерство освіти
студент групи
Робоча програма
вищої освіти
Практична робота
молодших школярів
навчальний заклад
виконання курсової
Конспект лекцій
Загальні відомості
роботи студентів
діяльності підприємства
виробничої практики
Практичне заняття
Охорона праці
інтелектуальної власності
використаних джерел
контрольної роботи
охорони здоров
Курсовая работа
Історія виникнення
Самостійна робота
студентка курсу
навчального закладу
загальна характеристика
студентів спеціальності
студентка групи
світової війни
фізичної культури
фізичного виховання